Thông báo

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI THẢO "GIÁO DỤC ĐẠI HỌC - CHUẨN HÓA VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ (VEC 2018)"
(Được đăng bởi: KH CN Ngày đăng:(16-05-2018))

       Phòng KHCN xin thông báo về việc đăng ký tham dự và gửi bài tham luận cho hội thảo "Giáo dục Đại học - Chuẩn hóa và Hội nhập quốc tế (VEC 2018)" được dự kiến tổ chức vào ngày 17/8/2018 tại Hà Nội.
       Chủ đề của hội thảo bao gồm:
  - Năng lực hệ thống giáo dục đại học.
- Tài chính đại học.
- Quản lý nhà nước và quản trị đại học
Thời gian đăng ký và gửi tóm tắt tham luận: Chậm nhất ngày 31/5/2018
Thời gian gửi toàn văn bài tham luận: Chậm nhất ngày 20/6/2018
        - Báo cáo tham luận được soạn thảo bằng Microsoft Office Word, kiểu chữ Times New Roman, cỡ chữ 13;
        - Báo cáo tóm tắt không quá 500 từ;
- Báo cáo toàn văn không giới hạn độ dài.

Quý thầy cô có thể đăng ký trực tuyến tại https://vec2018.vn hoặc gửi thư điện tử tới địa chỉ vec@vnuhcm.edu.vn
Quý thầy cô lưu ý chuyển báo cáo sang định dạng .pdf nếu đăng ký trực tuyến. Trong trường hợp gửi thư điện tử, vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin liên hệ, bao gồm: họ và tên; học hàm, học vị; chức vụ và đơn vị công tác; số điện thoại; email cá nhân
Để biết thêm thông tin chi tiết xin tham khảo thông báo đính kèm.
File đính kèm: Thông báo 1284/UBVHGDTTN14
Thông báo khác
Thông báo viết bài cho Hội thảo quốc tế "The 1st Sriwijaya International Conference on Environmental issues" (23-05-2018)
Thông báo đăng ký tham dự Hội thảo "Giáo dục Đại học - Chuẩn hóa và Hội nhập quốc tế (VEC 2018)" (16-05-2018)
Thư mời tham dự hội nghị KH Sinh học quốc tế lần thứ 7 (IBSC 2018) (13-03-2018)
Thông báo đề xuất nhiệm vụ KH&CN với tỉnh Khánh Hòa năm 2019 (13-03-2018)
Thông báo đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KHCN của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (12-03-2018)
Thông báo đăng ký tham dự Hội thảo iAsT-2018 tổ chức tại trường Đại học Nông Lâm tp HCM (06-03-2018)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ nghiên cứu cơ bản trong Khoa học xã hội và nhân văn tài trợ bắt đầu thực hiện từ năm 2018 đợt II (02-03-2018)
Viết bài tham gia Hội thảo KH "Đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên" (16-01-2018)
Đăng ký đề xuất nhiệm vụ KHCN năm 2019 của Tỉnh Thừa Thiên Huế (16-01-2018)
Thông báo số 2 về tổ chức Hội nghị "Giải pháp thúc đẩy hoạt động nghiên cứu Khoa học tại Trường Đại học Nha Trang" (11-01-2018)
 
123456