Thông báo

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI THẢO "GIÁO DỤC ĐẠI HỌC - CHUẨN HÓA VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ (VEC 2018)"
(Được đăng bởi: KH CN Ngày đăng:(16-05-2018))

       Phòng KHCN xin thông báo về việc đăng ký tham dự và gửi bài tham luận cho hội thảo "Giáo dục Đại học - Chuẩn hóa và Hội nhập quốc tế (VEC 2018)" được dự kiến tổ chức vào ngày 17/8/2018 tại Hà Nội.
       Chủ đề của hội thảo bao gồm:
  - Năng lực hệ thống giáo dục đại học.
- Tài chính đại học.
- Quản lý nhà nước và quản trị đại học
Thời gian đăng ký và gửi tóm tắt tham luận: Chậm nhất ngày 31/5/2018
Thời gian gửi toàn văn bài tham luận: Chậm nhất ngày 20/6/2018
        - Báo cáo tham luận được soạn thảo bằng Microsoft Office Word, kiểu chữ Times New Roman, cỡ chữ 13;
        - Báo cáo tóm tắt không quá 500 từ;
- Báo cáo toàn văn không giới hạn độ dài.

Quý thầy cô có thể đăng ký trực tuyến tại https://vec2018.vn hoặc gửi thư điện tử tới địa chỉ vec@vnuhcm.edu.vn
Quý thầy cô lưu ý chuyển báo cáo sang định dạng .pdf nếu đăng ký trực tuyến. Trong trường hợp gửi thư điện tử, vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin liên hệ, bao gồm: họ và tên; học hàm, học vị; chức vụ và đơn vị công tác; số điện thoại; email cá nhân
Để biết thêm thông tin chi tiết xin tham khảo thông báo đính kèm.
File đính kèm: Thông báo 1284/UBVHGDTTN14
Thông báo khác
Tài liệu hướng dẫn kê khai các hoạt động KHCN trên Website (29-10-2018)
Thông báo tuyển chọn chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHCN thuộc lĩnh vực hóa học, KH sự sống, KH trái đất, KH biển (25-10-2018)
Thông báo tuyển chọn chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHCN thuộc lĩnh vực tài nguyên môi trường biển, hải đảo (23-10-2018)
Khóa học "Cách viết đề xuất nghiên cứu khoa học" năm 2019 tại Philippines (11-10-2018)
Thông báo về cuộc thi sáng chế năm 2018 (04-10-2018)
Đề xuất chương trình KHCN cấp bộ năm 2019 (03-10-2018)
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN CÁ NHÂN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI KHCN CẤP BỘ NĂM 2019 (29-09-2018)
Thông báo viết bài tham luận và đăng ký tham dự diễn đàn "Khoa học Công nghệ phục vụ ứng phó thiên tai tại Việt Nam" (26-09-2018)
Thông báo đề xuất nhiệm vụ KHCN 2019 thuộc Chương trình Phát triển khoa học cơ bản (18-09-2018)
Hội thảo quốc tế Việt Nam- Đài Loan lần thứ 4 về công nghệ nuôi biển tiên tiến. (18-09-2018)
 
1234567