Thông báo

THÔNG BÁO VIẾT BÀI CHO HỘI THẢO QUỐC TẾ "THE 1ST SRIWIJAYA INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENVIRONMENTAL ISSUES"
(Được đăng bởi: KH CN Ngày đăng:(23-05-2018))

        Phòng KHCN xin thông báo đến toàn thể CBVC trong trường được biết và viết bài tham dự Hội thảo quốc tế "The 1st Sriwijaya International Conference on Environmental issues" tổ chức vào ngày 26, 27/9/2018, tại Palembang, Nam Sumatera, Indonesia. 
       Đây là cơ hội tốt để các nhà khoa học trao đổi, thảo luận những ý tưởng, kinh nghiệm liên quan đến môi trường, biến đổi khí hậu và công bố các bài báo quốc tế. Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên trân trọng kính mời các nhà khoa học thuộc các trường trong Câu lạc bộ viết bài theo chủ đề và gửi bài cho Hội thảo
      Chi tiết xem trên website: http://sricoenv.conf.unsri.ac.id
      Thời hạn nộp bài: 10/6/2018
      Thời hạn thông báo chấp nhận đăng: 20/6/2018
      Các bài báo được chấp nhận đăng sẽ được công bố trên kỷ yếu SRICOENV 2018 và sẽ được xác định chỉ số bởi Thomson Reuters và SCOPUS.
      Kính đề nghị Quý thầy, cô gửi các thông tin về Hội thảo tới toàn thể CB-GV trong nhà trường được biết và tham gia viết bài.


Thông báo khác
Khóa học "Cách viết đề xuất nghiên cứu khoa học" năm 2019 tại Philippines (11-10-2018)
Thông báo về cuộc thi sáng chế năm 2018 (04-10-2018)
Đề xuất chương trình KHCN cấp bộ năm 2019 (03-10-2018)
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN CÁ NHÂN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI KHCN CẤP BỘ NĂM 2019 (29-09-2018)
Thông báo viết bài tham luận và đăng ký tham dự diễn đàn "Khoa học Công nghệ phục vụ ứng phó thiên tai tại Việt Nam" (26-09-2018)
Thông báo đề xuất nhiệm vụ KHCN 2019 thuộc Chương trình Phát triển khoa học cơ bản (18-09-2018)
Hội thảo quốc tế Việt Nam- Đài Loan lần thứ 4 về công nghệ nuôi biển tiên tiến. (18-09-2018)
Thông báo viết bài tham dự HTKH các trường ĐH Kỹ thuật lần thứ 35 (05-09-2018)
Thông báo mời viết bài cho Hội thảo Quốc gia tổ chức tại Đại học Kiên Giang (05-09-2018)
Thông báo đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài KH tỉnh Kiên Giang (05-09-2018)
 
1234567