Thông báo

THÔNG BÁO VIẾT BÀI CHO HỘI THẢO QUỐC TẾ "THE 1ST SRIWIJAYA INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENVIRONMENTAL ISSUES"
(Được đăng bởi: KH CN Ngày đăng:(23-05-2018))

        Phòng KHCN xin thông báo đến toàn thể CBVC trong trường được biết và viết bài tham dự Hội thảo quốc tế "The 1st Sriwijaya International Conference on Environmental issues" tổ chức vào ngày 26, 27/9/2018, tại Palembang, Nam Sumatera, Indonesia. 
       Đây là cơ hội tốt để các nhà khoa học trao đổi, thảo luận những ý tưởng, kinh nghiệm liên quan đến môi trường, biến đổi khí hậu và công bố các bài báo quốc tế. Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên trân trọng kính mời các nhà khoa học thuộc các trường trong Câu lạc bộ viết bài theo chủ đề và gửi bài cho Hội thảo
      Chi tiết xem trên website: http://sricoenv.conf.unsri.ac.id
      Thời hạn nộp bài: 10/6/2018
      Thời hạn thông báo chấp nhận đăng: 20/6/2018
      Các bài báo được chấp nhận đăng sẽ được công bố trên kỷ yếu SRICOENV 2018 và sẽ được xác định chỉ số bởi Thomson Reuters và SCOPUS.
      Kính đề nghị Quý thầy, cô gửi các thông tin về Hội thảo tới toàn thể CB-GV trong nhà trường được biết và tham gia viết bài.


Thông báo khác
Thông báo đề xuất đặt hàng Nhiệm vụ KHCN Tỉnh Kiên Giang năm 2020 (18-03-2019)
Thông báo đề xuất nhiệm vụ KHCN tỉnh Quảng Ninh năm 2020 (18-03-2019)
HỘI THẢO KHOA HỌC KỈ NIỆM 60 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG ĐH NHA TRANG (12-03-2019)
Thông báo đề xuất nhiệm vụ KHCN tỉnh Gia Lai năm 2020 (08-03-2019)
Thông báo đề xuất dự án KHCN thuộc chương trình Nông thôn miền núi năm 2020 (05-03-2019)
Thư mời viết bài HT Quốc tế "Khởi nghiệp và Sáng tạo - Cơ hội và thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam" (27-02-2019)
Thông báo chương trình giao lưu nhà KH trẻ Việt Nam - Trung Quốc (27-02-2019)
Thông báo Đề xuất nhiệm vụ KH&CN tỉnh Phú Yên năm 2020 (25-02-2019)
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ KHCN TỈNH BÌNH THUẬN NĂM 2019 (21-02-2019)
Thư mời viết bài hội thảo KH quốc gia "Xác định và phát triển các ngành kinh tế có lợi thế trong bối cảnh tự do hóa thương mại" (28-01-2019)
 
123456789