Thông báo

THÔNG BÁO VIẾT BÀI THAM LUẬN VÀ ĐĂNG KÝ THAM DỰ DIỄN ĐÀN "KHOA HỌC CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ ỨNG PHÓ THIÊN TAI TẠI VIỆT NAM"
(Được đăng bởi: KH CN Ngày đăng:(26-09-2018))

Phòng KHCN xin thông báo đến toàn thể CBVC trong Trường được biết về việc viết bài tham luận và đăng ký tham dự Diễn đàn khoa học "Khoa học công nghệ phục vụ ứng phó thiên tai tại Việt Nam"
        Các chủ đề chính của diễn đàn:
+ Các vấn đề liên quan đến cảnh báo thiên tai;
+ Các vấn đề liên quan đến công nghệ phòng chống thiên tai;
+ Các vấn đề liên quan đến công nghệ thích ứng với thiên tai;
        Nộp bài viết tham luận: trước ngày 05/10/2018
Đăng ký tham dự diễn đàn: trước ngày 05/11/2018
        Thể lệ bài viết và thông chi tiết vui lòng tham khảo file đính kèm.

File đính kèm:
Thông báo 1055/SKHCN-QLKH
Thông báo khác
Thông báo mời viết bài tham dự Hội thảo quốc gia “Ứng dụng công nghệ cao vào thực tiễn" (13-06-2019)
Thông báo hội thảo "Thực trạng và giải pháp phát triển hệ thống logistics quốc gia và vùng kinh tế trọng điểm miền Trung" (29-05-2019)
Chương trình học bổng đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ trong nước năm 2019 của Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF) (20-05-2019)
Thông báo viết bài cho tạp chí "Khoa học & Đào tạo" của Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn (19-04-2019)
Thông báo Hội nghị KH&CN Cơ khí động lực lần XII (04-04-2019)
Thông báo hướng dẫn đề xuất đăng ký nhiệm vụ KHCN tỉnh Khánh Hòa năm 2020 (04-04-2019)
Thông báo đề xuất đặt hàng Nhiệm vụ KHCN Tỉnh Kiên Giang năm 2020 (18-03-2019)
Thông báo đề xuất nhiệm vụ KHCN tỉnh Quảng Ninh năm 2020 (18-03-2019)
HỘI THẢO KHOA HỌC KỈ NIỆM 60 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG ĐH NHA TRANG (12-03-2019)
Thông báo đề xuất nhiệm vụ KHCN tỉnh Gia Lai năm 2020 (08-03-2019)
 
12345678910