Thông báo

THÔNG BÁO VIẾT BÀI THAM LUẬN VÀ ĐĂNG KÝ THAM DỰ DIỄN ĐÀN "KHOA HỌC CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ ỨNG PHÓ THIÊN TAI TẠI VIỆT NAM"
(Được đăng bởi: KH CN Ngày đăng:(26-09-2018))

Phòng KHCN xin thông báo đến toàn thể CBVC trong Trường được biết về việc viết bài tham luận và đăng ký tham dự Diễn đàn khoa học "Khoa học công nghệ phục vụ ứng phó thiên tai tại Việt Nam"
        Các chủ đề chính của diễn đàn:
+ Các vấn đề liên quan đến cảnh báo thiên tai;
+ Các vấn đề liên quan đến công nghệ phòng chống thiên tai;
+ Các vấn đề liên quan đến công nghệ thích ứng với thiên tai;
        Nộp bài viết tham luận: trước ngày 05/10/2018
Đăng ký tham dự diễn đàn: trước ngày 05/11/2018
        Thể lệ bài viết và thông chi tiết vui lòng tham khảo file đính kèm.

File đính kèm:
Thông báo 1055/SKHCN-QLKH
Thông báo khác
Khóa học "Cách viết đề xuất nghiên cứu khoa học" năm 2019 tại Philippines (11-10-2018)
Thông báo về cuộc thi sáng chế năm 2018 (04-10-2018)
Đề xuất chương trình KHCN cấp bộ năm 2019 (03-10-2018)
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN CÁ NHÂN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI KHCN CẤP BỘ NĂM 2019 (29-09-2018)
Thông báo viết bài tham luận và đăng ký tham dự diễn đàn "Khoa học Công nghệ phục vụ ứng phó thiên tai tại Việt Nam" (26-09-2018)
Thông báo đề xuất nhiệm vụ KHCN 2019 thuộc Chương trình Phát triển khoa học cơ bản (18-09-2018)
Hội thảo quốc tế Việt Nam- Đài Loan lần thứ 4 về công nghệ nuôi biển tiên tiến. (18-09-2018)
Thông báo viết bài tham dự HTKH các trường ĐH Kỹ thuật lần thứ 35 (05-09-2018)
Thông báo mời viết bài cho Hội thảo Quốc gia tổ chức tại Đại học Kiên Giang (05-09-2018)
Thông báo đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài KH tỉnh Kiên Giang (05-09-2018)
 
1234567