Thông báo

THÔNG BÁO VIẾT BÀI THAM LUẬN VÀ ĐĂNG KÝ THAM DỰ DIỄN ĐÀN "KHOA HỌC CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ ỨNG PHÓ THIÊN TAI TẠI VIỆT NAM"
(Được đăng bởi: KH CN Ngày đăng:(26-09-2018))

Phòng KHCN xin thông báo đến toàn thể CBVC trong Trường được biết về việc viết bài tham luận và đăng ký tham dự Diễn đàn khoa học "Khoa học công nghệ phục vụ ứng phó thiên tai tại Việt Nam"
        Các chủ đề chính của diễn đàn:
+ Các vấn đề liên quan đến cảnh báo thiên tai;
+ Các vấn đề liên quan đến công nghệ phòng chống thiên tai;
+ Các vấn đề liên quan đến công nghệ thích ứng với thiên tai;
        Nộp bài viết tham luận: trước ngày 05/10/2018
Đăng ký tham dự diễn đàn: trước ngày 05/11/2018
        Thể lệ bài viết và thông chi tiết vui lòng tham khảo file đính kèm.

File đính kèm:
Thông báo 1055/SKHCN-QLKH
Thông báo khác
Thư mời viết bài hội thảo KH quốc gia "Xác định và phát triển các ngành kinh tế có lợi thế trong bối cảnh tự do hóa thương mại" (28-01-2019)
Thông báo viết bài tham gia hội nghị Khoa học & Công nghệ trẻ Bách khoa 2019 (14-01-2019)
Thông báo viết bài tham gia hội thảo câu lạc bộ KH&CN các trường ĐH Kỹ thuật lần thứ 54 (11-01-2019)
Thông báo Hội nghị KHCN Việt Nam - Nhật Bản (10-01-2019)
Thông báo đăng ký, đặt hàng nhiệm vụ KHCN tỉnh Quảng Ninh (07-01-2019)
Mời viết bài cho Hội thảo quốc tế "Chiến lược quản lý nông nghiệp trong điều kiện biến đổi khí hậu" (18-12-2018)
Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì Đề tài KH tỉnh Khánh Hòa năm 2019 (18-12-2018)
Thông báo đề xuất nhiệm vụ KHCN lĩnh vực khai thác, chế biến khoáng sản (04-12-2018)
Thông báo Chương trình tài trợ NCCB trong Khoa học tự nhiên và kỹ thuật năm 2019 của Quỹ NAFOSTED – đợt 1 (04-12-2018)
HỘI THẢO QUỐC TẾ VIỆT NAM - ĐÀI LOAN LẦN THỨ 4 VỀ CÔNG NGHỆ NUÔI BIỂN TIÊN TIẾN (28-11-2018)
 
12345678