Thông báo

THÔNG BÁO VỀ CUỘC THI SÁNG CHẾ NĂM 2018
(Được đăng bởi: KH CN Ngày đăng:(04-10-2018))

       Phòng KHCN xin thông báo đến toàn thể CBVC trong Trường được biết về cuộc thi sáng chế năm 2018 với chủ đề "Sáng tạo công nghệ cho cuộc sống hàng ngày" do Cục Sở hữu Trí tuệ phối hợp với Tổ chức Sở hữu Trí tuệ thế giới (WIPO), Tổng cục Sở hữu Trí tuệ Hàn Quốc, Ban Khoa giáo Đài Truyền hình Việt Nam Tổ chức.
       Nội dung của thông báo vui lòng tham khảo file đính kèm.
       Các tài liệu liên quan đến cuộc thi đã được đăng tải tại Trang thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ (www.most.gov.vn) hoặc Cục Sở hữu Trí tuệ (www.noip.gov.vn) hoặc của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa (http://www.dostkhanhhoa.gov.vn)

File đính kèm:
Thông báo số 1069/SKHCN-QlChN

Thông báo khác
Thông báo đề xuất nhiệm vụ KHCN lĩnh vực khai thác, chế biến khoáng sản (04-12-2018)
Thông báo Chương trình tài trợ NCCB trong Khoa học tự nhiên và kỹ thuật năm 2019 của Quỹ NAFOSTED – đợt 1 (04-12-2018)
HỘI THẢO QUỐC TẾ VIỆT NAM - ĐÀI LOAN LẦN THỨ 4 VỀ CÔNG NGHỆ NUÔI BIỂN TIÊN TIẾN (28-11-2018)
Thông báo tuyển chọn chủ trì thực hiện đề tài KH&CN năm 2018 tỉnh Khánh Hòa (26-11-2018)
Tài liệu hướng dẫn kê khai các hoạt động KHCN trên Website (29-10-2018)
Thông báo tuyển chọn chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHCN thuộc lĩnh vực hóa học, KH sự sống, KH trái đất, KH biển (25-10-2018)
Thông báo tuyển chọn chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHCN thuộc lĩnh vực tài nguyên môi trường biển, hải đảo (23-10-2018)
Khóa học "Cách viết đề xuất nghiên cứu khoa học" năm 2019 tại Philippines (11-10-2018)
Thông báo về cuộc thi sáng chế năm 2018 (04-10-2018)
Đề xuất chương trình KHCN cấp bộ năm 2019 (03-10-2018)
 
12345678