Thông báo

THÔNG BÁO VỀ CUỘC THI SÁNG CHẾ NĂM 2018
(Được đăng bởi: KH CN Ngày đăng:(04-10-2018))

       Phòng KHCN xin thông báo đến toàn thể CBVC trong Trường được biết về cuộc thi sáng chế năm 2018 với chủ đề "Sáng tạo công nghệ cho cuộc sống hàng ngày" do Cục Sở hữu Trí tuệ phối hợp với Tổ chức Sở hữu Trí tuệ thế giới (WIPO), Tổng cục Sở hữu Trí tuệ Hàn Quốc, Ban Khoa giáo Đài Truyền hình Việt Nam Tổ chức.
       Nội dung của thông báo vui lòng tham khảo file đính kèm.
       Các tài liệu liên quan đến cuộc thi đã được đăng tải tại Trang thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ (www.most.gov.vn) hoặc Cục Sở hữu Trí tuệ (www.noip.gov.vn) hoặc của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa (http://www.dostkhanhhoa.gov.vn)

File đính kèm:
Thông báo số 1069/SKHCN-QlChN

Thông báo khác
Khóa học "Cách viết đề xuất nghiên cứu khoa học" năm 2019 tại Philippines (11-10-2018)
Thông báo về cuộc thi sáng chế năm 2018 (04-10-2018)
Đề xuất chương trình KHCN cấp bộ năm 2019 (03-10-2018)
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN CÁ NHÂN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI KHCN CẤP BỘ NĂM 2019 (29-09-2018)
Thông báo viết bài tham luận và đăng ký tham dự diễn đàn "Khoa học Công nghệ phục vụ ứng phó thiên tai tại Việt Nam" (26-09-2018)
Thông báo đề xuất nhiệm vụ KHCN 2019 thuộc Chương trình Phát triển khoa học cơ bản (18-09-2018)
Hội thảo quốc tế Việt Nam- Đài Loan lần thứ 4 về công nghệ nuôi biển tiên tiến. (18-09-2018)
Thông báo viết bài tham dự HTKH các trường ĐH Kỹ thuật lần thứ 35 (05-09-2018)
Thông báo mời viết bài cho Hội thảo Quốc gia tổ chức tại Đại học Kiên Giang (05-09-2018)
Thông báo đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài KH tỉnh Kiên Giang (05-09-2018)
 
1234567