Thông báo

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN KÊ KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN TRÊN WEBSITE
(Được đăng bởi: KH CN Ngày đăng:(29-10-2018))

   Phòng KH&CN xin gửi đến toàn thể CBVC tài liệu Hướng dẫn kê khai các hoạt động KHCN thuộc hệ thống tích hợp thông tin phục vụ tính toán khối lượng công tác hàng năm của CBVC (Vui lòng tham khảo file đính kèm).
   Hệ thống tích hợp thông tin của trường sẽ được sử dụng để CBVC kê khai công tác NCKH từ năm học 2018-2019
   Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, CBVC có thể liên hệ đ/c Trần Nhật Tân (Chuyên viên Phòng KH&CN) theo địa chỉ email: tantn@ntu.edu.vn để có sự hỗ trợ cần thiết.
Thông báo khác
Thông báo viết bài tham gia hội nghị Khoa học & Công nghệ trẻ Bách khoa 2019 (14-01-2019)
Thông báo viết bài tham gia hội thảo câu lạc bộ KH&CN các trường ĐH Kỹ thuật lần thứ 54 (11-01-2019)
Thông báo Hội nghị KHCN Việt Nam - Nhật Bản (10-01-2019)
Thông báo đăng ký, đặt hàng nhiệm vụ KHCN tỉnh Quảng Ninh (07-01-2019)
Mời viết bài cho Hội thảo quốc tế "Chiến lược quản lý nông nghiệp trong điều kiện biến đổi khí hậu" (18-12-2018)
Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì Đề tài KH tỉnh Khánh Hòa năm 2019 (18-12-2018)
Thông báo đề xuất nhiệm vụ KHCN lĩnh vực khai thác, chế biến khoáng sản (04-12-2018)
Thông báo Chương trình tài trợ NCCB trong Khoa học tự nhiên và kỹ thuật năm 2019 của Quỹ NAFOSTED – đợt 1 (04-12-2018)
HỘI THẢO QUỐC TẾ VIỆT NAM - ĐÀI LOAN LẦN THỨ 4 VỀ CÔNG NGHỆ NUÔI BIỂN TIÊN TIẾN (28-11-2018)
Thông báo tuyển chọn chủ trì thực hiện đề tài KH&CN năm 2018 tỉnh Khánh Hòa (26-11-2018)
 
12345678