Thông báo

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN KÊ KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN TRÊN WEBSITE
(Được đăng bởi: KH CN Ngày đăng:(29-10-2018))

   Phòng KH&CN xin gửi đến toàn thể CBVC tài liệu Hướng dẫn kê khai các hoạt động KHCN thuộc hệ thống tích hợp thông tin phục vụ tính toán khối lượng công tác hàng năm của CBVC (Vui lòng tham khảo file đính kèm).
   Hệ thống tích hợp thông tin của trường sẽ được sử dụng để CBVC kê khai công tác NCKH từ năm học 2018-2019
   Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, CBVC có thể liên hệ đ/c Trần Nhật Tân (Chuyên viên Phòng KH&CN) theo địa chỉ email: tantn@ntu.edu.vn để có sự hỗ trợ cần thiết.
Thông báo khác
Tài liệu hướng dẫn kê khai các hoạt động KHCN trên Website (29-10-2018)
Thông báo tuyển chọn chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHCN thuộc lĩnh vực hóa học, KH sự sống, KH trái đất, KH biển (25-10-2018)
Thông báo tuyển chọn chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHCN thuộc lĩnh vực tài nguyên môi trường biển, hải đảo (23-10-2018)
Khóa học "Cách viết đề xuất nghiên cứu khoa học" năm 2019 tại Philippines (11-10-2018)
Thông báo về cuộc thi sáng chế năm 2018 (04-10-2018)
Đề xuất chương trình KHCN cấp bộ năm 2019 (03-10-2018)
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN CÁ NHÂN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI KHCN CẤP BỘ NĂM 2019 (29-09-2018)
Thông báo viết bài tham luận và đăng ký tham dự diễn đàn "Khoa học Công nghệ phục vụ ứng phó thiên tai tại Việt Nam" (26-09-2018)
Thông báo đề xuất nhiệm vụ KHCN 2019 thuộc Chương trình Phát triển khoa học cơ bản (18-09-2018)
Hội thảo quốc tế Việt Nam- Đài Loan lần thứ 4 về công nghệ nuôi biển tiên tiến. (18-09-2018)
 
1234567