Thông báo

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ, ĐẶT HÀNG NHIỆM VỤ KHCN TỈNH QUẢNG NINH
(Được đăng bởi: KH CN Ngày đăng:(07-01-2019))

        Phòng KHCN xin gửi tới Quý vị Thông báo Số 1377/SKHCN-QLKH, ngày 24/12/2018 của Sở KHCN tỉnh Quảng Ninh về việc đặt hàng, đề xuất nhiệm vụ KH&CN năm 2019.
        Nội dung Thông báo, Danh mục và Biễu mẫu hồ sơ đăng ký vui lòng xem file đính kèm.
        Phiếu đăng ký, đặt hàng xin gửi về Phòng KHCN trước ngày 16/1/2019 (file điện tử gửi về địa chỉ email: khcn@ntu.edu.vn) để Phòng tổng hợp và gửi đến Ban tổ chức.

File đính kèm:
Thông báo 1377
Thông báo khác
Thông báo viết bài tham gia hội nghị Khoa học & Công nghệ trẻ Bách khoa 2019 (14-01-2019)
Thông báo viết bài tham gia hội thảo câu lạc bộ KH&CN các trường ĐH Kỹ thuật lần thứ 54 (11-01-2019)
Thông báo Hội nghị KHCN Việt Nam - Nhật Bản (10-01-2019)
Thông báo đăng ký, đặt hàng nhiệm vụ KHCN tỉnh Quảng Ninh (07-01-2019)
Mời viết bài cho Hội thảo quốc tế "Chiến lược quản lý nông nghiệp trong điều kiện biến đổi khí hậu" (18-12-2018)
Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì Đề tài KH tỉnh Khánh Hòa năm 2019 (18-12-2018)
Thông báo đề xuất nhiệm vụ KHCN lĩnh vực khai thác, chế biến khoáng sản (04-12-2018)
Thông báo Chương trình tài trợ NCCB trong Khoa học tự nhiên và kỹ thuật năm 2019 của Quỹ NAFOSTED – đợt 1 (04-12-2018)
HỘI THẢO QUỐC TẾ VIỆT NAM - ĐÀI LOAN LẦN THỨ 4 VỀ CÔNG NGHỆ NUÔI BIỂN TIÊN TIẾN (28-11-2018)
Thông báo tuyển chọn chủ trì thực hiện đề tài KH&CN năm 2018 tỉnh Khánh Hòa (26-11-2018)
 
12345678