Thông báo

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ, ĐẶT HÀNG NHIỆM VỤ KHCN TỈNH QUẢNG NINH
(Được đăng bởi: KH CN Ngày đăng:(07-01-2019))

        Phòng KHCN xin gửi tới Quý vị Thông báo Số 1377/SKHCN-QLKH, ngày 24/12/2018 của Sở KHCN tỉnh Quảng Ninh về việc đặt hàng, đề xuất nhiệm vụ KH&CN năm 2019.
        Nội dung Thông báo, Danh mục và Biễu mẫu hồ sơ đăng ký vui lòng xem file đính kèm.
        Phiếu đăng ký, đặt hàng xin gửi về Phòng KHCN trước ngày 16/1/2019 (file điện tử gửi về địa chỉ email: khcn@ntu.edu.vn) để Phòng tổng hợp và gửi đến Ban tổ chức.

File đính kèm:
Thông báo 1377
Thông báo khác
Thông báo đề xuất đặt hàng Nhiệm vụ KHCN Tỉnh Kiên Giang năm 2020 (18-03-2019)
Thông báo đề xuất nhiệm vụ KHCN tỉnh Quảng Ninh năm 2020 (18-03-2019)
HỘI THẢO KHOA HỌC KỈ NIỆM 60 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG ĐH NHA TRANG (12-03-2019)
Thông báo đề xuất nhiệm vụ KHCN tỉnh Gia Lai năm 2020 (08-03-2019)
Thông báo đề xuất dự án KHCN thuộc chương trình Nông thôn miền núi năm 2020 (05-03-2019)
Thư mời viết bài HT Quốc tế "Khởi nghiệp và Sáng tạo - Cơ hội và thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam" (27-02-2019)
Thông báo chương trình giao lưu nhà KH trẻ Việt Nam - Trung Quốc (27-02-2019)
Thông báo Đề xuất nhiệm vụ KH&CN tỉnh Phú Yên năm 2020 (25-02-2019)
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ KHCN TỈNH BÌNH THUẬN NĂM 2019 (21-02-2019)
Thư mời viết bài hội thảo KH quốc gia "Xác định và phát triển các ngành kinh tế có lợi thế trong bối cảnh tự do hóa thương mại" (28-01-2019)
 
123456789