Thông báo

THÔNG BÁO VIẾT BÀI THAM GIA HỘI THẢO CÂU LẠC BỘ KH&CN CÁC TRƯỜNG ĐH KỸ THUẬT LẦN THỨ 54
(Được đăng bởi: KH CN Ngày đăng:(11-01-2019))

Phòng KHCN kính gửi quý thầy cô thông báo mời viết bài tham gia hội thảo Câu lạc bộ Khoa học và Công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật lần thứ 54.
- Chủ đề hội thảo "Các Trường Đại học Kỹ thuật với sự phát triển và hội nhập tỉnh Thái Nguyên"
- Nội dung và thể lệ của bài viết vui lòng tham khảo thông báo đính kèm.
- Thời gian nhận bài:
Tóm tắt bài tham luận: Trước ngày 5/3/2019
Toàn văn bài tham luận: Trước ngày 25/3/2019

File đính kèm:
Thông báo 01/TB-ĐHKTCN

Thông báo khác
Thông báo đề xuất đặt hàng Nhiệm vụ KHCN Tỉnh Kiên Giang năm 2020 (18-03-2019)
Thông báo đề xuất nhiệm vụ KHCN tỉnh Quảng Ninh năm 2020 (18-03-2019)
HỘI THẢO KHOA HỌC KỈ NIỆM 60 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG ĐH NHA TRANG (12-03-2019)
Thông báo đề xuất nhiệm vụ KHCN tỉnh Gia Lai năm 2020 (08-03-2019)
Thông báo đề xuất dự án KHCN thuộc chương trình Nông thôn miền núi năm 2020 (05-03-2019)
Thư mời viết bài HT Quốc tế "Khởi nghiệp và Sáng tạo - Cơ hội và thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam" (27-02-2019)
Thông báo chương trình giao lưu nhà KH trẻ Việt Nam - Trung Quốc (27-02-2019)
Thông báo Đề xuất nhiệm vụ KH&CN tỉnh Phú Yên năm 2020 (25-02-2019)
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ KHCN TỈNH BÌNH THUẬN NĂM 2019 (21-02-2019)
Thư mời viết bài hội thảo KH quốc gia "Xác định và phát triển các ngành kinh tế có lợi thế trong bối cảnh tự do hóa thương mại" (28-01-2019)
 
123456789