Thông báo

THÔNG BÁO VIẾT BÀI THAM GIA HỘI THẢO CÂU LẠC BỘ KH&CN CÁC TRƯỜNG ĐH KỸ THUẬT LẦN THỨ 54
(Được đăng bởi: KH CN Ngày đăng:(11-01-2019))

Phòng KHCN kính gửi quý thầy cô thông báo mời viết bài tham gia hội thảo Câu lạc bộ Khoa học và Công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật lần thứ 54.
- Chủ đề hội thảo "Các Trường Đại học Kỹ thuật với sự phát triển và hội nhập tỉnh Thái Nguyên"
- Nội dung và thể lệ của bài viết vui lòng tham khảo thông báo đính kèm.
- Thời gian nhận bài:
Tóm tắt bài tham luận: Trước ngày 5/3/2019
Toàn văn bài tham luận: Trước ngày 25/3/2019

File đính kèm:
Thông báo 01/TB-ĐHKTCN

Thông báo khác
Thông báo viết bài tham gia hội nghị Khoa học & Công nghệ trẻ Bách khoa 2019 (14-01-2019)
Thông báo viết bài tham gia hội thảo câu lạc bộ KH&CN các trường ĐH Kỹ thuật lần thứ 54 (11-01-2019)
Thông báo Hội nghị KHCN Việt Nam - Nhật Bản (10-01-2019)
Thông báo đăng ký, đặt hàng nhiệm vụ KHCN tỉnh Quảng Ninh (07-01-2019)
Mời viết bài cho Hội thảo quốc tế "Chiến lược quản lý nông nghiệp trong điều kiện biến đổi khí hậu" (18-12-2018)
Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì Đề tài KH tỉnh Khánh Hòa năm 2019 (18-12-2018)
Thông báo đề xuất nhiệm vụ KHCN lĩnh vực khai thác, chế biến khoáng sản (04-12-2018)
Thông báo Chương trình tài trợ NCCB trong Khoa học tự nhiên và kỹ thuật năm 2019 của Quỹ NAFOSTED – đợt 1 (04-12-2018)
HỘI THẢO QUỐC TẾ VIỆT NAM - ĐÀI LOAN LẦN THỨ 4 VỀ CÔNG NGHỆ NUÔI BIỂN TIÊN TIẾN (28-11-2018)
Thông báo tuyển chọn chủ trì thực hiện đề tài KH&CN năm 2018 tỉnh Khánh Hòa (26-11-2018)
 
12345678