Thông báo

THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO KH QUỐC GIA "XÁC ĐỊNH VÀ PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH KINH TẾ CÓ LỢI THẾ TRONG BỐI CẢNH TỰ DO HÓA THƯƠNG MẠI"
(Được đăng bởi: KH CN Ngày đăng:(28-01-2019))

           Phòng KHCN gửi quý thầy cô Thư mời viết bài cho Hội thảo Khoa học Cấp Quốc gia  "Xác định và phát triển các ngành kinh tế có lợi thế trong bối cảnh tự do hóa thương mại" do Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng phối hợp với Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG Tp. HCM tổ chức.
            Nội dung Thư mời , thời gian, địa điểm và chương trình Hội thảo vui lòng tham khảo file đính kèm.
                   - Thời hạn nộp bài: trước ngày 01/03/2019 (Thứ Sáu).   
                   - Thời gian & địa điểm tổ chức Hội thảo:  08h30 ngày 29 tháng 03 năm 2019 tại Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG TP.HCM, số 669 QL1A, khu phố 3, Thủ Đức, Hồ Chí Minh.  

File đính kèm:
Thư mời hội thảo
Thông báo khác
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN CÁ NHÂN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI KHCN CẤP BỘ NĂM 2020 (06-08-2019)
Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhận thực hiện chương trình KHCN cấp Bộ thực hiện từ 2020 (12-07-2019)
Thông báo mời viết bài tham dự Hội thảo quốc gia “Ứng dụng công nghệ cao vào thực tiễn" (13-06-2019)
Thông báo hội thảo "Thực trạng và giải pháp phát triển hệ thống logistics quốc gia và vùng kinh tế trọng điểm miền Trung" (29-05-2019)
Chương trình học bổng đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ trong nước năm 2019 của Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF) (20-05-2019)
Thông báo viết bài cho tạp chí "Khoa học & Đào tạo" của Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn (19-04-2019)
Thông báo Hội nghị KH&CN Cơ khí động lực lần XII (04-04-2019)
Thông báo hướng dẫn đề xuất đăng ký nhiệm vụ KHCN tỉnh Khánh Hòa năm 2020 (04-04-2019)
Thông báo đề xuất đặt hàng Nhiệm vụ KHCN Tỉnh Kiên Giang năm 2020 (18-03-2019)
Thông báo đề xuất nhiệm vụ KHCN tỉnh Quảng Ninh năm 2020 (18-03-2019)
 
12345678910