Thông báo

THÔNG BÁO HƯỚNG DẪN ĐỀ XUẤT ĐĂNG KÝ NHIỆM VỤ KHCN TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2020
(Được đăng bởi: KH CN Ngày đăng:(04-04-2019))

          Phòng KHCN xin gửi quý thầy cô Thông báo số 308/SKHCN-KHTC ngày 22 tháng 03 năm 2019 của Sở KH&CN Tỉnh Khánh Hòa về việc hướng dẫn đăng ký nhiệm vụ KH&CN năm 2020 (Chi tiết file đính kèm theo).
         Các hồ sơ đăng ký nhiệm vụ KH&CN cho năm 2020 gửi về Phòng KHCN chậm nhất 11h00 ngày 19/04/2019 (01 bản in trên giấy và file world gửi về địa chỉ email: khcn@ntu.edu.vnđể Phòng KHCN hoàn chỉnh thủ tục báo cáo Giám hiệu và gửi đi Sở KH&CN.

File đính kèm:
1. Thông báo 308/SKHCN-KHTC
2. Phụ lục Hướng dẫn đề xuất đăng ký
3. Mẫu A1-DXNV-2019
4. Mẫu A2-DXNV-2019
5. Biểu mẫu 1-DeXuatNhiemVuCoSo
6. Biểu mẫu 2-TongHopDanhMuc
7. Biểu mẫu 3-BienBanHoiDongTuVan

Thông báo khác
Thôn báo về Cuộc thi sáng tạo khoa học "Green Talents" (06-05-2020)
Thông báo số 2 - Hội thảo Câu lạc bộ Khoa học và Công nghệ các trường đại học kỹ thuật lần thứ 56 (24-04-2020)
Chương trình học bổng đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ trong nước của Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF) (31-03-2020)
Thông báo đăng ký tuyển chọn chủ nhiệm đề tài KHCN tỉnh Bến Tre (31-03-2020)
Thông báo xét duyệt đề tài cấp trường và đề tài sinh viên đợt 1 năm 2020 (09-03-2020)
Mời viết bài tham luận cho Hội thảo Câu lạc bộ KH&CN các Trường Đại học kỹ thuật lần thứ 56 (26-02-2020)
Thông báo "Hội thảo Ứng dụng Công nghệ thông tin trong Nông nghiệp Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (APFITA 2020)" (24-02-2020)
Chương trình Học bổng KHCN Đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ Du học Nước ngoài của Tập đoàn Vingroup (18-02-2020)
Thông báo Chương trình tài trợ nghiên cứu cơ bản trong Khoa học xã hội và nhân văn năm 2020 đợt II (18-02-2020)
Thông báo đề xuất nhiệm vụ KHCN thực hiện từ năm 2020 của tỉnh Quảng Ngãi (04-02-2020)
 
12345678910...