Thông báo

THÔNG BÁO HƯỚNG DẪN ĐỀ XUẤT ĐĂNG KÝ NHIỆM VỤ KHCN TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2020
(Được đăng bởi: KH CN Ngày đăng:(04-04-2019))

          Phòng KHCN xin gửi quý thầy cô Thông báo số 308/SKHCN-KHTC ngày 22 tháng 03 năm 2019 của Sở KH&CN Tỉnh Khánh Hòa về việc hướng dẫn đăng ký nhiệm vụ KH&CN năm 2020 (Chi tiết file đính kèm theo).
         Các hồ sơ đăng ký nhiệm vụ KH&CN cho năm 2020 gửi về Phòng KHCN chậm nhất 11h00 ngày 19/04/2019 (01 bản in trên giấy và file world gửi về địa chỉ email: khcn@ntu.edu.vnđể Phòng KHCN hoàn chỉnh thủ tục báo cáo Giám hiệu và gửi đi Sở KH&CN.

File đính kèm:
1. Thông báo 308/SKHCN-KHTC
2. Phụ lục Hướng dẫn đề xuất đăng ký
3. Mẫu A1-DXNV-2019
4. Mẫu A2-DXNV-2019
5. Biểu mẫu 1-DeXuatNhiemVuCoSo
6. Biểu mẫu 2-TongHopDanhMuc
7. Biểu mẫu 3-BienBanHoiDongTuVan

Thông báo khác
Thông báo về khoá đào tạo “Liêm chính học thuật trong nghiên cứu khoa học” của Trường Đại học Bordeaux (30-08-2019)
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN CÁ NHÂN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI KHCN CẤP BỘ NĂM 2020 (06-08-2019)
Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhận thực hiện chương trình KHCN cấp Bộ thực hiện từ 2020 (12-07-2019)
Thông báo mời viết bài tham dự Hội thảo quốc gia “Ứng dụng công nghệ cao vào thực tiễn" (13-06-2019)
Thông báo hội thảo "Thực trạng và giải pháp phát triển hệ thống logistics quốc gia và vùng kinh tế trọng điểm miền Trung" (29-05-2019)
Chương trình học bổng đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ trong nước năm 2019 của Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF) (20-05-2019)
Thông báo viết bài cho tạp chí "Khoa học & Đào tạo" của Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn (19-04-2019)
Thông báo Hội nghị KH&CN Cơ khí động lực lần XII (04-04-2019)
Thông báo hướng dẫn đề xuất đăng ký nhiệm vụ KHCN tỉnh Khánh Hòa năm 2020 (04-04-2019)
Thông báo đề xuất đặt hàng Nhiệm vụ KHCN Tỉnh Kiên Giang năm 2020 (18-03-2019)
 
12345678910