Thông báo

THÔNG BÁO MỜI VIẾT BÀI THAM DỰ HỘI THẢO QUỐC GIA “ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO VÀO THỰC TIỄN"
(Được đăng bởi: KH CN Ngày đăng:(13-06-2019))

     Phòng KHCN kính gửi đến quý vị thông báo mời viết bài tham dự Hội thảo quốc gia “Ứng dụng công nghệ cao vào thực tiễn" do Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – Đại học Thái Nguyên và Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự phối hợp tổ chức:

         ·  Thời gian dự kiến tổ chức Hội thảo: Ngày 26/10/2019.

         ·  Địa điểm: Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – Đại học Thái Nguyên, số 666, Đường 3-2, P Tích Lương, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

         ·  Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Anh và tiếng Việt  

        ·  Thời hạn và yêu cầu đối với bài viết:  

      Bài gửi hội thảo là bài chưa công bố trên sách, báo và các tạp chí khác.

      Bài viết phải được trình bày theo đúng quy định (xem mẫu trên website: http://ncaat.tnut.edu.vn)

      Thời hạn :

           +  Nộp toàn văn:                20/8/2019

           + Thông báo chấp nhận:    15/9/2019

       Bài viết gửi về địa chỉ email: ncaat@tnut.edu.vn

       Ban biên tập không trả lại bản thảo đối với những bài không được sử dụng. Báo cáo được chấp nhận sẽ đăng trên kỷ yếu của hội thảo và tiếp tục được phản biện để đăng trên tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Quân sự  (ISSN 1859-1043) và miễn phí đăng bài.

Các thông tin khác về hội thảo, xin tham khảo thêm trên website: http://ncaat.tnut.edu.vn
Thông báo khác
Thôn báo về Cuộc thi sáng tạo khoa học "Green Talents" (06-05-2020)
Thông báo số 2 - Hội thảo Câu lạc bộ Khoa học và Công nghệ các trường đại học kỹ thuật lần thứ 56 (24-04-2020)
Chương trình học bổng đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ trong nước của Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF) (31-03-2020)
Thông báo đăng ký tuyển chọn chủ nhiệm đề tài KHCN tỉnh Bến Tre (31-03-2020)
Thông báo xét duyệt đề tài cấp trường và đề tài sinh viên đợt 1 năm 2020 (09-03-2020)
Mời viết bài tham luận cho Hội thảo Câu lạc bộ KH&CN các Trường Đại học kỹ thuật lần thứ 56 (26-02-2020)
Thông báo "Hội thảo Ứng dụng Công nghệ thông tin trong Nông nghiệp Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (APFITA 2020)" (24-02-2020)
Chương trình Học bổng KHCN Đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ Du học Nước ngoài của Tập đoàn Vingroup (18-02-2020)
Thông báo Chương trình tài trợ nghiên cứu cơ bản trong Khoa học xã hội và nhân văn năm 2020 đợt II (18-02-2020)
Thông báo đề xuất nhiệm vụ KHCN thực hiện từ năm 2020 của tỉnh Quảng Ngãi (04-02-2020)
 
12345678910...