Thông báo

THÔNG BÁO MỜI VIẾT BÀI THAM DỰ HỘI THẢO QUỐC GIA “ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO VÀO THỰC TIỄN"
(Được đăng bởi: KH CN Ngày đăng:(13-06-2019))

     Phòng KHCN kính gửi đến quý vị thông báo mời viết bài tham dự Hội thảo quốc gia “Ứng dụng công nghệ cao vào thực tiễn" do Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – Đại học Thái Nguyên và Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự phối hợp tổ chức:

         ·  Thời gian dự kiến tổ chức Hội thảo: Ngày 26/10/2019.

         ·  Địa điểm: Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – Đại học Thái Nguyên, số 666, Đường 3-2, P Tích Lương, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

         ·  Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Anh và tiếng Việt  

        ·  Thời hạn và yêu cầu đối với bài viết:  

      Bài gửi hội thảo là bài chưa công bố trên sách, báo và các tạp chí khác.

      Bài viết phải được trình bày theo đúng quy định (xem mẫu trên website: http://ncaat.tnut.edu.vn)

      Thời hạn :

           +  Nộp toàn văn:                20/8/2019

           + Thông báo chấp nhận:    15/9/2019

       Bài viết gửi về địa chỉ email: ncaat@tnut.edu.vn

       Ban biên tập không trả lại bản thảo đối với những bài không được sử dụng. Báo cáo được chấp nhận sẽ đăng trên kỷ yếu của hội thảo và tiếp tục được phản biện để đăng trên tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Quân sự  (ISSN 1859-1043) và miễn phí đăng bài.

Các thông tin khác về hội thảo, xin tham khảo thêm trên website: http://ncaat.tnut.edu.vn
Thông báo khác
Thông báo về khoá đào tạo “Liêm chính học thuật trong nghiên cứu khoa học” của Trường Đại học Bordeaux (30-08-2019)
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN CÁ NHÂN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI KHCN CẤP BỘ NĂM 2020 (06-08-2019)
Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhận thực hiện chương trình KHCN cấp Bộ thực hiện từ 2020 (12-07-2019)
Thông báo mời viết bài tham dự Hội thảo quốc gia “Ứng dụng công nghệ cao vào thực tiễn" (13-06-2019)
Thông báo hội thảo "Thực trạng và giải pháp phát triển hệ thống logistics quốc gia và vùng kinh tế trọng điểm miền Trung" (29-05-2019)
Chương trình học bổng đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ trong nước năm 2019 của Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF) (20-05-2019)
Thông báo viết bài cho tạp chí "Khoa học & Đào tạo" của Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn (19-04-2019)
Thông báo Hội nghị KH&CN Cơ khí động lực lần XII (04-04-2019)
Thông báo hướng dẫn đề xuất đăng ký nhiệm vụ KHCN tỉnh Khánh Hòa năm 2020 (04-04-2019)
Thông báo đề xuất đặt hàng Nhiệm vụ KHCN Tỉnh Kiên Giang năm 2020 (18-03-2019)
 
12345678910