Thông báo

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU HỖN HỢP VIỆT - NGA GIAI ĐOẠN 2020-2024
(Được đăng bởi: KH CN Ngày đăng:(03-10-2019))

         Phòng KHCN xin gửi đến quý thầy cô thông báo số 2678/TTNĐVN-KHKH của Trung tâm nhiệt đới Việt Nga về việc đề xuất nhiệm vụ tham gia chương trình nghiên cứu khoa học và công nghệ hỗn hợp Việt - Nga giai đoạn 2020-2024.
         Hướng nghiên cứu chính của chương trình bao gồm:
         - Hướng sinh thái nhiệt đới
         - Hướng vật liệu học nhiệt đới
         - Hướng Y sinh nhiệt đới
         Chi tiết thông báo và Danh mục các đề xuất nhiệm vụ của phía Nga tham khảo file đính kèm.
         Hồ sơ đề xuất xin gửi về Phòng KHCN trước 17g00 ngày 8/10/2019 (02 bản in trên giấy có chữ ký của người đề xuất và file mềm về địa chỉ email của phòng KHCN: khcn@ntu.edu.vn)

File đính kèm:
1. Thông báo 2678/TTNĐVN-KHKH
2. Danh mục các đề xuất phía Nga
Thông báo khác
Thư mời viết bài báo cáo Khoa học và tham dự Hội thảo “NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC LĨNH VỰC KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN VÀ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG TRONG THỜI ĐẠI CÔNG NGHỆ 4.0” (14-01-2020)
Thư mời tham dự Hội nghị NCKH trong cán bộ - giảng viên, năm học 2019-2020 (02-01-2020)
Thư mời viết bài cho HTKH Phát triển nguồn nhân lực quản trị du lịch cấp cao trong lĩnh vực khách sạn (02-01-2020)
THÔNG BÁO ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ KHCN ĐÓN ĐẦU NĂM 2021 (30-10-2019)
QUỸ TÀI TRỢ NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG VINTECH FUND (22-10-2019)
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN CÁ NHÂN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NĂM 2020 (18-10-2019)
Thư mời viết bài cho hội thảo KHCN tổ chức tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân (08-10-2019)
Thông báo Chương trình nghiên cứu hỗn hợp Việt - Nga giai đoạn 2020-2024 (03-10-2019)
Quỹ tài trợ Nghiên cứu ứng dụng VINTECH Fund (26-09-2019)
HỘI THẢO "XÂY DỰNG CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC DÀNH CHO GIẢNG VIÊN TRẺ CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC” (19-09-2019)
 
12345678910...