Thông báo

THÔNG BÁO ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ KHCN ĐÓN ĐẦU NĂM 2021
(Được đăng bởi: KH CN Ngày đăng:(30-10-2019))

     Để chủ động đề xuất nhiệm vụ KHCN thực hiện từ năm 2021 với các Bộ, ngành và các tỉnh, Phòng KH&CN xin thông báo đến toàn thể CBVC trong Trường được biết kế hoạch, quy trình và các biểu mẫu phục vụ cho đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp Nhà nước, cấp Bộ và cấp tỉnh. Thông tin chi tiết được nêu trong thông báo số 729.
    Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc xin vui lòng liên hệ với Phòng KH&CN (đ/c Trần Thị Mỹ Hạnh) để có sự hỗ trợ cần thiết.
 -----------------------------------------------------------
  Các tài liệu đính kèm theo thông báo:
    - Thông báo số 729.
    - Biểu mẫu phục vụ đề xuất nhiệm vụ KHCN năm 2021.
 
Thông báo khác
Thôn báo về Cuộc thi sáng tạo khoa học "Green Talents" (06-05-2020)
Thông báo số 2 - Hội thảo Câu lạc bộ Khoa học và Công nghệ các trường đại học kỹ thuật lần thứ 56 (24-04-2020)
Chương trình học bổng đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ trong nước của Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF) (31-03-2020)
Thông báo đăng ký tuyển chọn chủ nhiệm đề tài KHCN tỉnh Bến Tre (31-03-2020)
Thông báo xét duyệt đề tài cấp trường và đề tài sinh viên đợt 1 năm 2020 (09-03-2020)
Mời viết bài tham luận cho Hội thảo Câu lạc bộ KH&CN các Trường Đại học kỹ thuật lần thứ 56 (26-02-2020)
Thông báo "Hội thảo Ứng dụng Công nghệ thông tin trong Nông nghiệp Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (APFITA 2020)" (24-02-2020)
Chương trình Học bổng KHCN Đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ Du học Nước ngoài của Tập đoàn Vingroup (18-02-2020)
Thông báo Chương trình tài trợ nghiên cứu cơ bản trong Khoa học xã hội và nhân văn năm 2020 đợt II (18-02-2020)
Thông báo đề xuất nhiệm vụ KHCN thực hiện từ năm 2020 của tỉnh Quảng Ngãi (04-02-2020)
 
12345678910...