Thông báo

THÔNG BÁO ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ KHCN ĐÓN ĐẦU NĂM 2021
(Được đăng bởi: KH CN Ngày đăng:(30-10-2019))

     Để chủ động đề xuất nhiệm vụ KHCN thực hiện từ năm 2021 với các Bộ, ngành và các tỉnh, Phòng KH&CN xin thông báo đến toàn thể CBVC trong Trường được biết kế hoạch, quy trình và các biểu mẫu phục vụ cho đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp Nhà nước, cấp Bộ và cấp tỉnh. Thông tin chi tiết được nêu trong thông báo số 729.
    Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc xin vui lòng liên hệ với Phòng KH&CN (đ/c Trần Thị Mỹ Hạnh) để có sự hỗ trợ cần thiết.
 -----------------------------------------------------------
  Các tài liệu đính kèm theo thông báo:
    - Thông báo số 729.
    - Biểu mẫu phục vụ đề xuất nhiệm vụ KHCN năm 2021.
 
Thông báo khác
Thư mời viết bài báo cáo Khoa học và tham dự Hội thảo “NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC LĨNH VỰC KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN VÀ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG TRONG THỜI ĐẠI CÔNG NGHỆ 4.0” (14-01-2020)
Thư mời tham dự Hội nghị NCKH trong cán bộ - giảng viên, năm học 2019-2020 (02-01-2020)
Thư mời viết bài cho HTKH Phát triển nguồn nhân lực quản trị du lịch cấp cao trong lĩnh vực khách sạn (02-01-2020)
THÔNG BÁO ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ KHCN ĐÓN ĐẦU NĂM 2021 (30-10-2019)
QUỸ TÀI TRỢ NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG VINTECH FUND (22-10-2019)
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN CÁ NHÂN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NĂM 2020 (18-10-2019)
Thư mời viết bài cho hội thảo KHCN tổ chức tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân (08-10-2019)
Thông báo Chương trình nghiên cứu hỗn hợp Việt - Nga giai đoạn 2020-2024 (03-10-2019)
Quỹ tài trợ Nghiên cứu ứng dụng VINTECH Fund (26-09-2019)
HỘI THẢO "XÂY DỰNG CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC DÀNH CHO GIẢNG VIÊN TRẺ CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC” (19-09-2019)
 
12345678910...