PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Số 02 Nguyễn Đình Chiểu - Nha Trang -khánh Hòa

Phone: 058.2.220747 Email: khcn@ntu.edu.vn

  
Danh mục
Đóng
You are here: Viewtin
Thông tin liên hệ
Phòng Khoa học Công nghệ, Trường Đại học Nha Trang
Phone: 058.2.220747        Email: khcndhts@vnn.vn
Website: http://ntu.edu.vn/pkhoahoccongnghe

Chi tiết tin

Khai mạc Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương APEC KH CN 23/02/2017 1:59:28 CH
NASA, NOAA: Năm 2016 nóng nhất trong hơn 130 năm qua KH CN 21/02/2017 11:46:57 CH
Lượng oxy trong đại dương đang suy giảm và những cảnh báo tệ hại KH CN 21/02/2017 11:28:04 CH
Xây dựng qui trình sản xuất sinh khối cây dược liệu lan gấm (Anoectochilus formosanus Hayata) KH CN 21/02/2017 11:09:46 CH
Vật liệu kỷ lục co lại khi bị nung nóng KH CN 21/02/2017 11:00:01 CH
APEC 2017: Tiếp tục thảo luận 5 nội dung quan trọng KH CN 20/02/2017 4:37:34 CH
APEC 2017 tại TP. Nha Trang: Sôi nổi trong ngày làm việc thứ 2 KH CN 20/02/2017 4:35:55 CH
Tự tin cùng APEC 2017 KH CN 17/02/2017 10:56:53 SA
Sẵn sàng cho sự kiện lớn APEC tại Nha Trang KH CN 17/02/2017 10:46:43 SA
Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình “Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc” trong kế hoạch năm 2016 KH CN 17/02/2017 9:37:55 SA

Trang:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10« Trước · Tiếp »
Đang hiển thị các tin từ 1 đến 10 (trong tổng số 100 tin)