Thông báo

THƯ MỜI VIẾT BÀI CHO HỘI THẢO KHCN TỔ CHỨC TẠI TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN
(Được đăng bởi: KH CN Ngày đăng:(08-10-2019))

Phòng KHCN xin gửi quý đơn vị Thư mời viêt bài cho 2 hội thảo KHCN tổ chức tại Trường Đại học Kinh tế quốc dân.
Vào ngày 12/11/2019 sắp tới, Trường Đại học Kinh tế quốc dân, trực tiếp là Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế sẽ tổ chức 2 hội thảo khoa học. 
       1. Hội thảo quốc tế: "Kinh doanh số trong kỷ nguyên toàn cầu hoá"
       2. Hội thảo quốc gia: "Xanh hoá chuỗi cung ứng hàng thuỷ sản xuất khẩu của Việt Nam"
Nội dung của thư mời và thể lệ bài viết vui lòng tham khảo file đính kèm.
Thông báo khác
Thư mời viết bài cho hội thảo KHCN tổ chức tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân (08-10-2019)
Thông báo Chương trình nghiên cứu hỗn hợp Việt - Nga giai đoạn 2020-2024 (03-10-2019)
Quỹ tài trợ Nghiên cứu ứng dụng VINTECH Fund (26-09-2019)
HỘI THẢO "XÂY DỰNG CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC DÀNH CHO GIẢNG VIÊN TRẺ CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC” (19-09-2019)
Thông báo về khoá đào tạo “Liêm chính học thuật trong nghiên cứu khoa học” của Trường Đại học Bordeaux (30-08-2019)
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN CÁ NHÂN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI KHCN CẤP BỘ NĂM 2020 (06-08-2019)
Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhận thực hiện chương trình KHCN cấp Bộ thực hiện từ 2020 (12-07-2019)
Thông báo mời viết bài tham dự Hội thảo quốc gia “Ứng dụng công nghệ cao vào thực tiễn" (13-06-2019)
Thông báo hội thảo "Thực trạng và giải pháp phát triển hệ thống logistics quốc gia và vùng kinh tế trọng điểm miền Trung" (29-05-2019)
Chương trình học bổng đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ trong nước năm 2019 của Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF) (20-05-2019)
 
12345678910...