Liên kết web đơn vị

CÁC KHOA

VIỆN NGHIÊN CỨU

PHÒNG BAN

TRUNG TÂM

Tin tức

Tin tức khoa học  
Đà Nẵng: Phát triển khoa học công nghệ phục vụ sản xuất, kinh doanhCác hoạt động nghiên cứu khoa học - công nghệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã hướng đến hỗ trợ doanh nghiệp, đáp ứng các yêu cầu thiết thực của đời sống, hầu hết các đề tài nghiên cứu đều có địa chỉ ứng dụng thực tế. 2/25/2019 10:51:58 AM

Tiện tích


       
 Thư viện điện tử
      Email nội bộ      
      Tài liệu nội bộ     
 Danh bạ điện thoại
 

Hợp tác trong nước

Hợp tác quốc tế