Nhân sự
Đóng
 
VŨ KẾ NGHIỆP
Quyền Trưởng phòng
ĐT: 0258.3831697
 

 
TRẦN THỊ MỸ HẠNH
Phó trưởng phòng
ĐT: 0258.2220747
Email: myhanhtt@ntu.edu.vn


LÊ PHƯỚC LƯỢNG
Tổng biên tập Tạp chí KHCN Thuỷ sản
ĐT: 0258.2220767
Email: luonglp@ntu.edu.vn


BÙI XUÂN HÙNG
Chuyên viên
ĐT: 058.2220747
Email: hungbx@ntu.edu.vn


LÊ BẢO CHÂU
Chuyên viên
ĐT: 0258.2220767
Email: lbchau@ntu.edu.vn
 
TRẦN HẢI ĐĂNG
Chuyên viên
ĐT: 0258.2220747
Email: dangth@ntu.edu.vn
 

TRẦN NHẬT TÂN
Chuyên viên
ĐT: 0258.2220767
Email: tantn@ntu.edu.vnNGUYỄN THỊ OANH

Chuyên viên
ĐT: 0258.2220747
Email: oanhnt@ntu.edu.vn