Liên kết web đơn vị

CÁC KHOA

VIỆN NGHIÊN CỨU

PHÒNG BAN

TRUNG TÂM

Tin tức

Tin tức khoa học  
Việt Nam có thể tiết kiệm 30% năng lượng tiêu thụ hiện nayTiềm năng tiết kiệm năng lượng của một số ngành cụ thể như sau: Công nghiệp xi măng 50%; Công nghiệp gốm 35%; Phát điện than 25%; Ngành dệt /may mặc 30%; Các tòa nhà thương mại 25%; Công nghiệp thép 20%; Nông nghiệp 50%;... 18/09/2017 3:13:16 CH

Tiện tích


       
 Thư viện điện tử
      Email nội bộ      
      Tài liệu nội bộ     
 Danh bạ điện thoại
 

Hợp tác trong nước

Hợp tác quốc tế