Liên kết web đơn vị

 CÁC ĐƠN VỊ

 VIỆN NGHIÊN CỨU

PHÒNG BAN

TRUNG TÂM
 
PHÂN HIỆU
 Phân hiệu Kiên Giang

Tin tức

Tin tức khoa học  
Chương trình Én xanh 2017: tìm kiếm và thúc đẩy sáng kiến kinh doanh vì cộng đồngNgày 14/7, tại Saigon Innovation Hub, Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến phục vụ cộng đồng (CSIP) phối hợp với Câu lạc bộ Quản trị và khởi nghiệp Việt Nam tổ chức giới thiệu Chương trình Én xanh 2017 và tọa đàm “Sáng kiến kinh doanh vì cộng đồng”. Én xanh là chương trình chính thức và đầu tiên tại Việt Nam, thúc đẩy tinh thần và giải pháp kinh doanh nhằm giải quyết các vấn đề xã hội và môi trường cấp bách. 24/07/2017 8:16:51 SA

Tiện tích


       
 Thư viện điện tử
      Email nội bộ      
      Tài liệu nội bộ     
 Danh bạ điện thoại
 

Hợp tác trong nước

Hợp tác quốc tế