Liên kết web đơn vị

CÁC KHOA

VIỆN NGHIÊN CỨU

PHÒNG BAN

TRUNG TÂM

Tin tức

Tin tức khoa học  
Thay đổi phương thức sản xuất hướng tới nền nông nghiệp hiện đại tại Đồng bằng sông Cửu LongNhờ đầu tư nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ (KH&CN) trong các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp tại các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long, các viện nghiên cứu, doanh nghiệp đã tạo ra nhiều giống cây trồng, giống vật nuôi có giá trị kinh tế cao và các quy trình công nghệ sản xuất tiên tiến, đem lại hiệu quả kinh tế lớn góp phần phát triển bền vững nền kinh tế - xã hội của các tỉnh, thành phố nói riêng và vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói chung. 31/05/2018 1:50:27 CH

Tiện tích


       
 Thư viện điện tử
      Email nội bộ      
      Tài liệu nội bộ     
 Danh bạ điện thoại
 

Hợp tác trong nước

Hợp tác quốc tế