Chi tiết thông báo
Minimize

Chuỗi sự kiện tập huấn Bảo vệ động vật doang dã
5/10/2018 12:37:25 PM

Đoàn Trường và Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên ENV sẽ cùng nhau kết hợp tổ chức "Chuỗi sự kiện tập huấn Bảo vệ động vật doang dã" vào ngày 11 và 12 tới tại trường Đại học Nha Trang.
Thời gian cụ thể:
1. 14h00 Ngày 11/5 tại HT3, Tọa đàm bảo vệ Động vật Hoang dã
2. Ngày 12/5 Tập huấn cho Tình nguyện viên (buổi sáng) và Triển lãm tại HT2 (buổi chiều) Vì vậy Đoàn trường thông báo tới toàn bộ các bạn được biết và tham gia sự kiện này.