Thông báo mới
Đóng
THÔNG BÁO VỀ VIỆC HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT
(Được đăng bởi: Phòng TCHC Ngày đăng:(11-10-2018))

Thực hiện Công văn số 4171/BGDĐT-PC ngày 12/9/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018, Hiệu trưởng ban hành Thông báo số 555/TB-ĐHNT ngày 10/10/2018 về việc hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018 của Trường (chi tiết Thông báo).

Thông báo khác
Thông báo về việc hưởng ứng Ngày Pháp luật (11-10-2018)
Thông báo về việc tuyển giảng viên ngoại ngữ (Tiếng Anh và Tiếng Nhật) (11-09-2018)
Danh mục Tài liệu ôn thi môn kiến thức chung - Kỳ thi Tuyển viên chức năm 2018 (23-06-2018)
Thông báo về việc xét tặng "Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục năm 2018 (22-05-2018)
Kế hoạch tổng kết năm học 2017-2018 và tổ chức HNCBVC năm học 2018-2019 (22-05-2018)
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018 (18-05-2018)
Thông báo về việc tạm thanh toán phụ cấp giảng dạy vượt giờ năm học 2017-2018 (11-01-2018)
Thông báo về việc thanh toán giảng dạy năm học 2016-2017 (25-08-2017)
Thông báo về việc thi thăng hạng Kỹ sư chính (11-07-2017)
Thông báo về việc nghỉ phép của CBVC năm 2017 (07-07-2017)
 
12345