Thông báo mới
Đóng
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ DỰ THI THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIẢNG VIÊN CAO CẤP (HẠNG I) VÀ GIẢNG VIÊN CHÍNH (HẠNG II) NĂM HỌC 2016.
(Được đăng bởi: Phòng TCHC Ngày đăng:(23-05-2016))

Căn cứ Công văn số 2120/BGDĐT-NGCBQLCSGD ngày 13/5/2016 Của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp (hạng I) và giảng viên chính (hạng II) năm học 2016. Hiệu trưởng đã Ban hành Thông báo số 299/TB-ĐHNT ngày 20/5/2016 về kế hoạch triển khai cụ thể của Trường (xem chi tiết thông báo). Mẫu đơn dự thi
Thông báo khác
Kế hoạch tổng kết năm học 2017-2018 và tổ chức HNCBVC năm học 2018-2019 (22-05-2018)
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018 (18-05-2018)
Thông báo về việc tạm thanh toán phụ cấp giảng dạy vượt giờ năm học 2017-2018 (11-01-2018)
Thông báo về việc thanh toán giảng dạy năm học 2016-2017 (25-08-2017)
Thông báo về việc thi thăng hạng Kỹ sư chính (11-07-2017)
Thông báo về việc nghỉ phép của CBVC năm 2017 (07-07-2017)
Kế hoạch triển khai công tác nhân sự Trưởng đơn vị nhiệm kỳ 2016-2021 (17-05-2017)
Thông báo về việc xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" năm 2017 (17-05-2017)
Thông báo về việc đề cử xét tặng Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2017 (28-04-2017)
Giới thiệu gương điển hình tiên tiến (12-04-2017)
 
1234