Thông báo mới
Đóng
THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỖ TRỢ GIẢNG VIÊN THAM DỰ LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM
(Được đăng bởi: Phòng TCHC Ngày đăng:(23-05-2016))

Căn cứ Thông báo của Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng về việc mở lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm đại học tại Trường Đại học Nha Trang, Hiệu trưởng đã ban hành Thông báo về việc hỗ trợ giảng viên tham dự lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm đối với CBVC của Trường (xem chi tiết Thông báo), Mẫu đơn xin học.
Thông báo khác
Kế hoạch tổng kết năm học 2017-2018 và tổ chức HNCBVC năm học 2018-2019 (22-05-2018)
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018 (18-05-2018)
Thông báo về việc tạm thanh toán phụ cấp giảng dạy vượt giờ năm học 2017-2018 (11-01-2018)
Thông báo về việc thanh toán giảng dạy năm học 2016-2017 (25-08-2017)
Thông báo về việc thi thăng hạng Kỹ sư chính (11-07-2017)
Thông báo về việc nghỉ phép của CBVC năm 2017 (07-07-2017)
Kế hoạch triển khai công tác nhân sự Trưởng đơn vị nhiệm kỳ 2016-2021 (17-05-2017)
Thông báo về việc xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" năm 2017 (17-05-2017)
Thông báo về việc đề cử xét tặng Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2017 (28-04-2017)
Giới thiệu gương điển hình tiên tiến (12-04-2017)
 
1234