Thông báo mới
Đóng
THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỖ TRỢ GIẢNG VIÊN THAM DỰ LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM
(Được đăng bởi: Phòng TCHC Ngày đăng:(23-05-2016))

Căn cứ Thông báo của Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng về việc mở lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm đại học tại Trường Đại học Nha Trang, Hiệu trưởng đã ban hành Thông báo về việc hỗ trợ giảng viên tham dự lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm đối với CBVC của Trường (xem chi tiết Thông báo), Mẫu đơn xin học.
Thông báo khác
Giới thiệu gương điển hình tiên tiến (12-04-2017)
Thông báo tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giảng viên Đại học, Cao đẳng (14-02-2017)
Thông báo Kế hoạch triển khai xét đề nghị Nhà nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú năm 2017 (27-10-2016)
Thông báo về việc bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2016 (27-10-2016)
Thông báo về việc tổ chức Lễ kỷ niệm 57 năm ngày truyền thống (28-09-2016)
Thông báo về việc hỗ trợ giảng viên tham dự lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm (23-05-2016)
Thông báo về việc đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp (hạng I) và giảng viên chính (hạng II) năm học 2016. (23-05-2016)
Thông báo xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" năm 2016 (20-05-2016)
Công văn về việc tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp và giảng viên chính năm 2016 (18-05-2016)
Thông báo về việc đề cử xét tặng giải thưởng phụ nữ Việt nam năm 2016 (21-04-2016)
 
1234