Thông báo mới
Đóng
THÔNG BÁO VỀ VIỆC BỔ NHIỆM CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ NĂM 2016
(Được đăng bởi: Phòng TCHC Ngày đăng:(27-10-2016))

Căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học cũng như yêu cầu về nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên của Nhà trường; Trường Đại học Nha Trang thông báo về nhu cầu và thủ tục bổ nhiệm chức danh giáo sư (GS), phó giáo sư (PGS) năm 2016 (xem chi tiết Thông báo), các biểu mẫu kèm theo.
Thông báo khác
Danh mục Tài liệu ôn thi môn kiến thức chung - Kỳ thi Tuyển viên chức năm 2018 (23-06-2018)
Kế hoạch tổng kết năm học 2017-2018 và tổ chức HNCBVC năm học 2018-2019 (22-05-2018)
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018 (18-05-2018)
Thông báo về việc tạm thanh toán phụ cấp giảng dạy vượt giờ năm học 2017-2018 (11-01-2018)
Thông báo về việc thanh toán giảng dạy năm học 2016-2017 (25-08-2017)
Thông báo về việc thi thăng hạng Kỹ sư chính (11-07-2017)
Thông báo về việc nghỉ phép của CBVC năm 2017 (07-07-2017)
Kế hoạch triển khai công tác nhân sự Trưởng đơn vị nhiệm kỳ 2016-2021 (17-05-2017)
Thông báo về việc xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" năm 2017 (17-05-2017)
Thông báo về việc đề cử xét tặng Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2017 (28-04-2017)
 
12345