Thông báo mới
Đóng
THÔNG BÁO VỀ VIỆC BỔ NHIỆM CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ NĂM 2016
(Được đăng bởi: Phòng TCHC Ngày đăng:(27-10-2016))

Căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học cũng như yêu cầu về nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên của Nhà trường; Trường Đại học Nha Trang thông báo về nhu cầu và thủ tục bổ nhiệm chức danh giáo sư (GS), phó giáo sư (PGS) năm 2016 (xem chi tiết Thông báo), các biểu mẫu kèm theo.
Thông báo khác
Giới thiệu gương điển hình tiên tiến (12-04-2017)
Thông báo tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giảng viên Đại học, Cao đẳng (14-02-2017)
Thông báo Kế hoạch triển khai xét đề nghị Nhà nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú năm 2017 (27-10-2016)
Thông báo về việc bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2016 (27-10-2016)
Thông báo về việc tổ chức Lễ kỷ niệm 57 năm ngày truyền thống (28-09-2016)
Thông báo về việc hỗ trợ giảng viên tham dự lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm (23-05-2016)
Thông báo về việc đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp (hạng I) và giảng viên chính (hạng II) năm học 2016. (23-05-2016)
Thông báo xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" năm 2016 (20-05-2016)
Công văn về việc tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp và giảng viên chính năm 2016 (18-05-2016)
Thông báo về việc đề cử xét tặng giải thưởng phụ nữ Việt nam năm 2016 (21-04-2016)
 
1234