Thông báo mới
Đóng
GIỚI THIỆU GƯƠNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN
(Được đăng bởi: Phòng TCHC Ngày đăng:(12-04-2017))

Thực hiện Công văn số 727/HD-BTĐKT ngày 4/4/2017 của Sở Nội vụ về việc Hướng dẫn tổ chức, triển khai tuyên truyền các phong trào thi đua; biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến năm 2017 và chỉ đạo của Giám hiệu, Phòng Tổ chức Hành chính đề nghị các đơn vị xem xét, lựa chọn các điển hình, tiên tiến (tập thể, cá nhân) gửi về Hội đồng thi đua Trường xem xét, cụ thể:
- Số lượng: Mỗi đơn vị giới thiệu tối đa 01 tập thể và 01 cá nhân
- Tiêu chuẩn: Mô hình, gương điển hình tiên tiến phải là những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ, nghiên cứu khoa học; có sáng tạo, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, phương pháp quản lý; là nhân tố nổi trội, dẫn đầu trong các phong trào thi đua, gương mẫu chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước gắn với việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; có tinh thần tương thân tương ái; tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh...
- Thời gian: Gửi về Phòng TCHC (CV Nguyễn Thái Thu Thủy) trước 17g ngày 14/4/2017 (thứ Sáu).
- Hồ sơ:
+ Biên bản họp và kiểm phiếu tín nhiệm của đơn vị, biên bản kiểm phiếu của HĐTĐ đơn vị.
+ Danh sách tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến (theo mẫu)
+ Báo cáo tóm tắt thành tích của tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến
Ghi chú: 
+ Thành tích tính từ 01/2016-4/2017 
+ Những sáng kiến, kinh nghiệm, cách làm hay sáng tạo hoặc biện pháp đổi mới, đề tài NCKH,... phải nêu rõ nội dung, phạm vi, kết quả, hiệu quả áp dụng
+ Những thành tích xuất sắc nổi bật: ngoài việc đánh giá có tính định tính, phải thể hiện bằng các chỉ tiêu cụ thể về số lượng, chất lượng, tỷ lệ đạt, vượt so với định mức, kế hoach... nêu bật phạm vi tác dụng, hiệu quả mang lại của những kết quả, thành tích đối với đơn vị, ngành, địa phương.
Thông báo khác
Danh mục Tài liệu ôn thi môn kiến thức chung - Kỳ thi Tuyển viên chức năm 2018 (23-06-2018)
Kế hoạch tổng kết năm học 2017-2018 và tổ chức HNCBVC năm học 2018-2019 (22-05-2018)
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018 (18-05-2018)
Thông báo về việc tạm thanh toán phụ cấp giảng dạy vượt giờ năm học 2017-2018 (11-01-2018)
Thông báo về việc thanh toán giảng dạy năm học 2016-2017 (25-08-2017)
Thông báo về việc thi thăng hạng Kỹ sư chính (11-07-2017)
Thông báo về việc nghỉ phép của CBVC năm 2017 (07-07-2017)
Kế hoạch triển khai công tác nhân sự Trưởng đơn vị nhiệm kỳ 2016-2021 (17-05-2017)
Thông báo về việc xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" năm 2017 (17-05-2017)
Thông báo về việc đề cử xét tặng Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2017 (28-04-2017)
 
12345