Thông báo mới
Đóng
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐỀ CỬ XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG PHỤ NỮ VIỆT NAM NĂM 2017
(Được đăng bởi: Phòng TCHC Ngày đăng:(28-04-2017))

Thực hiện Công văn số 1489/BGDDT-TDKT ngày 12/4/2017 và ý kiến chỉ đạo của Ban Giám hiệu về việc đề cử xét trao tăng danh hiệu Phụ nữ Việt Nam năm 2017, Phòng TCHC Thông báo kế hoạch xét chọn (xem chi tiết TB), kính đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện và gửi Hồ sơ về Phòng TCHC (CV Nguyễn Thái Thu Thủy) trước ngày 5/5/2017.
Thông báo khác
Thông báo về việc tuyển giảng viên ngoại ngữ (Tiếng Anh và Tiếng Nhật) (11-09-2018)
Danh mục Tài liệu ôn thi môn kiến thức chung - Kỳ thi Tuyển viên chức năm 2018 (23-06-2018)
Kế hoạch tổng kết năm học 2017-2018 và tổ chức HNCBVC năm học 2018-2019 (22-05-2018)
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018 (18-05-2018)
Thông báo về việc tạm thanh toán phụ cấp giảng dạy vượt giờ năm học 2017-2018 (11-01-2018)
Thông báo về việc thanh toán giảng dạy năm học 2016-2017 (25-08-2017)
Thông báo về việc thi thăng hạng Kỹ sư chính (11-07-2017)
Thông báo về việc nghỉ phép của CBVC năm 2017 (07-07-2017)
Kế hoạch triển khai công tác nhân sự Trưởng đơn vị nhiệm kỳ 2016-2021 (17-05-2017)
Thông báo về việc xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" năm 2017 (17-05-2017)
 
12345