Thông báo mới
Đóng
THÔNG BÁO VỀ VIỆC NGHỈ PHÉP CỦA CBVC NĂM 2017
(Được đăng bởi: Phòng TCHC Ngày đăng:(07-07-2017))

Căn cứ Bộ Luật lao động và Luật viên chức về chế độ nghỉ phép hàng năm của viên chức và người lao động;
Căn cứ kế hoạch đào tạo của Trường năm học 2016-2017 và 2017-2018,
Thừa lệnh Hiệu trưởng, Trưởng Phòng TCHC thông báo về việc nghỉ phép năm 2017 của viên chức và người lao động dài hạn (xem chi tiết Thông báo) và số ngày nghỉ phép của viên chức hành chính.
Thông báo khác
Thông báo về việc hưởng ứng Ngày Pháp luật (11-10-2018)
Thông báo về việc tuyển giảng viên ngoại ngữ (Tiếng Anh và Tiếng Nhật) (11-09-2018)
Danh mục Tài liệu ôn thi môn kiến thức chung - Kỳ thi Tuyển viên chức năm 2018 (23-06-2018)
Thông báo về việc xét tặng "Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục năm 2018 (22-05-2018)
Kế hoạch tổng kết năm học 2017-2018 và tổ chức HNCBVC năm học 2018-2019 (22-05-2018)
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018 (18-05-2018)
Thông báo về việc tạm thanh toán phụ cấp giảng dạy vượt giờ năm học 2017-2018 (11-01-2018)
Thông báo về việc thanh toán giảng dạy năm học 2016-2017 (25-08-2017)
Thông báo về việc thi thăng hạng Kỹ sư chính (11-07-2017)
Thông báo về việc nghỉ phép của CBVC năm 2017 (07-07-2017)
 
12345