Thông báo mới
Đóng
THÔNG BÁO VỀ VIỆC NGHỈ PHÉP CỦA CBVC NĂM 2017
(Được đăng bởi: Phòng TCHC Ngày đăng:(07-07-2017))

Căn cứ Bộ Luật lao động và Luật viên chức về chế độ nghỉ phép hàng năm của viên chức và người lao động;
Căn cứ kế hoạch đào tạo của Trường năm học 2016-2017 và 2017-2018,
Thừa lệnh Hiệu trưởng, Trưởng Phòng TCHC thông báo về việc nghỉ phép năm 2017 của viên chức và người lao động dài hạn (xem chi tiết Thông báo) và số ngày nghỉ phép của viên chức hành chính.
Thông báo khác
Thông báo về việc tạm thanh toán phụ cấp giảng dạy vượt giờ năm học 2017-2018 (11-01-2018)
Thông báo về việc thanh toán giảng dạy năm học 2016-2017 (25-08-2017)
Thông báo về việc thi thăng hạng Kỹ sư chính (11-07-2017)
Thông báo về việc nghỉ phép của CBVC năm 2017 (07-07-2017)
Kế hoạch triển khai công tác nhân sự Trưởng đơn vị nhiệm kỳ 2016-2021 (17-05-2017)
Thông báo về việc xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" năm 2017 (17-05-2017)
Thông báo về việc đề cử xét tặng Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2017 (28-04-2017)
Giới thiệu gương điển hình tiên tiến (12-04-2017)
Thông báo tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giảng viên Đại học, Cao đẳng (14-02-2017)
Thông báo Kế hoạch triển khai xét đề nghị Nhà nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú năm 2017 (27-10-2016)
 
1234