Thông báo mới
Đóng
THÔNG BÁO VỀ VIỆC THANH TOÁN GIẢNG DẠY NĂM HỌC 2016-2017
(Được đăng bởi: Phòng TCHC Ngày đăng:(25-08-2017))

Căn cứ số liệu tổng hợp về việc thực hiện nhiệm vụ của viên chức giảng dạy (VCGD) trong năm học 2016-2017 qua bảng quy đổi giờ chuẩn giảng dạy và giờ NCKH;
Xét đề nghị của Ban chế độ và các Phòng chức năng, Hiệu trưởng đã ban hành thông báo về việc thanh toán phụ cấp vượt giờ năm học 2016-2017 (xem chi tiết Thông báo).
Thông báo khác
Thông báo về việc tạm thanh toán phụ cấp giảng dạy vượt giờ năm học 2017-2018 (11-01-2018)
Thông báo về việc thanh toán giảng dạy năm học 2016-2017 (25-08-2017)
Thông báo về việc thi thăng hạng Kỹ sư chính (11-07-2017)
Thông báo về việc nghỉ phép của CBVC năm 2017 (07-07-2017)
Kế hoạch triển khai công tác nhân sự Trưởng đơn vị nhiệm kỳ 2016-2021 (17-05-2017)
Thông báo về việc xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" năm 2017 (17-05-2017)
Thông báo về việc đề cử xét tặng Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2017 (28-04-2017)
Giới thiệu gương điển hình tiên tiến (12-04-2017)
Thông báo tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giảng viên Đại học, Cao đẳng (14-02-2017)
Thông báo Kế hoạch triển khai xét đề nghị Nhà nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú năm 2017 (27-10-2016)
 
1234