Thông báo mới
Minimize
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2018
(Được đăng bởi: Phòng TCHC Ngày đăng:(18-05-2018))

Căn cứ Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc đối với viên chức;

Căn cứ Quyết định số 357/QĐ-ĐHNT ngày 5/4/2018 của Hiệu trưởng về việc Ban hành Quy định tuyển dụng, tập sự, bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức tại Trường Đại học Nha Trang;

Căn cứ nhu cầu bổ sung viên chức đáp ứng quy mô đào tạo của Trường;

          Trường Đại học Nha Trang thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018 (xem chi tiết).
Thông báo khác
Quyết định thành lập Khoa Du lịch, Trường Đại học Nha Trang (08-01-2019)
Thông báo Kết luận của Hiệu trưởng - Trưởng Ban Chỉ đạo tổ chức kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Trường Đại học Nha Trang (04-01-2019)
Thông báo kế hoạch nghỉ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2019 (26-12-2018)
Quyết định nâng bậc lương và phụ cấp thâm niên vượt khung năm 2018 (07-12-2018)
Thông báo về việc hưởng ứng Ngày Pháp luật (11-10-2018)
Thông báo về việc tuyển giảng viên ngoại ngữ (Tiếng Anh và Tiếng Nhật) (11-09-2018)
Danh mục Tài liệu ôn thi môn kiến thức chung - Kỳ thi Tuyển viên chức năm 2018 (23-06-2018)
Thông báo về việc xét tặng "Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục năm 2018 (22-05-2018)
Kế hoạch tổng kết năm học 2017-2018 và tổ chức HNCBVC năm học 2018-2019 (22-05-2018)
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018 (18-05-2018)
 
12345