Thông báo mới
Đóng
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2018
(Được đăng bởi: Phòng TCHC Ngày đăng:(18-05-2018))

Căn cứ Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc đối với viên chức;

Căn cứ Quyết định số 357/QĐ-ĐHNT ngày 5/4/2018 của Hiệu trưởng về việc Ban hành Quy định tuyển dụng, tập sự, bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức tại Trường Đại học Nha Trang;

Căn cứ nhu cầu bổ sung viên chức đáp ứng quy mô đào tạo của Trường;

          Trường Đại học Nha Trang thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018 (xem chi tiết).
Thông báo khác
Danh mục Tài liệu ôn thi môn kiến thức chung - Kỳ thi Tuyển viên chức năm 2018 (23-06-2018)
Kế hoạch tổng kết năm học 2017-2018 và tổ chức HNCBVC năm học 2018-2019 (22-05-2018)
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018 (18-05-2018)
Thông báo về việc tạm thanh toán phụ cấp giảng dạy vượt giờ năm học 2017-2018 (11-01-2018)
Thông báo về việc thanh toán giảng dạy năm học 2016-2017 (25-08-2017)
Thông báo về việc thi thăng hạng Kỹ sư chính (11-07-2017)
Thông báo về việc nghỉ phép của CBVC năm 2017 (07-07-2017)
Kế hoạch triển khai công tác nhân sự Trưởng đơn vị nhiệm kỳ 2016-2021 (17-05-2017)
Thông báo về việc xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" năm 2017 (17-05-2017)
Thông báo về việc đề cử xét tặng Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2017 (28-04-2017)
 
12345