Thông báo mới
Minimize
THÔNG BÁO VỀ VIỆC HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT
(Được đăng bởi: Phòng TCHC Ngày đăng:(11-10-2018))

Thực hiện Công văn số 4171/BGDĐT-PC ngày 12/9/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018, Hiệu trưởng ban hành Thông báo số 555/TB-ĐHNT ngày 10/10/2018 về việc hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018 của Trường (chi tiết Thông báo).

Thông báo khác
Thông báo về việc triển khai công tác nâng bậc lương năm 2019 (25-11-2019)
Kế hoạch tiếp nhận viên chức trúng tuyển năm 2019 (30-10-2019)
Quyết định thành lập Tổ tư vấn quảng bá truyền thông (24-10-2019)
Quyết định phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức năm 2019 (22-10-2019)
Thông báo Tuyển dụng viên chức cho Viện Nghiên cứu chế tạo Tàu thủy (21-10-2019)
Thông báo về việc thi tuyển viên chức (Vòng 2 - Chuyên môn nghiệp vụ) (03-10-2019)
Thông báo đăng ký dự thi thăng hạng chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2019 (19-09-2019)
Thông báo về việc chấn chỉnh kỷ luật lao động (12-09-2019)
Thông báo tuyển nhân viên quản lý phòng máy tính Khoa Công nghệ Thông tin (20-08-2019)
Danh mục tài liệu thi tuyển viên chức năm 2019 - Môn Kiến thức chung (15-08-2019)
 
123456