Thông báo mới
Đóng
THÔNG BÁO VỀ VIỆC HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT
(Được đăng bởi: Phòng TCHC Ngày đăng:(11-10-2018))

Thực hiện Công văn số 4171/BGDĐT-PC ngày 12/9/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018, Hiệu trưởng ban hành Thông báo số 555/TB-ĐHNT ngày 10/10/2018 về việc hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018 của Trường (chi tiết Thông báo).

Thông báo khác
Quyết định nâng bậc lương và phụ cấp thâm niên vượt khung năm 2018 (07-12-2018)
Thông báo về việc hưởng ứng Ngày Pháp luật (11-10-2018)
Thông báo về việc tuyển giảng viên ngoại ngữ (Tiếng Anh và Tiếng Nhật) (11-09-2018)
Danh mục Tài liệu ôn thi môn kiến thức chung - Kỳ thi Tuyển viên chức năm 2018 (23-06-2018)
Thông báo về việc xét tặng "Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục năm 2018 (22-05-2018)
Kế hoạch tổng kết năm học 2017-2018 và tổ chức HNCBVC năm học 2018-2019 (22-05-2018)
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018 (18-05-2018)
Thông báo về việc tạm thanh toán phụ cấp giảng dạy vượt giờ năm học 2017-2018 (11-01-2018)
Thông báo về việc thanh toán giảng dạy năm học 2016-2017 (25-08-2017)
Thông báo về việc thi thăng hạng Kỹ sư chính (11-07-2017)
 
12345