Thông báo mới
Minimize
THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHẤN CHỈNH KỶ LUẬT LAO ĐỘNG
(Được đăng bởi: Phòng TCHC Ngày đăng:(12-09-2019))

Kính gửi: Các trưởng đơn vị và toàn thể CBVC

Qua thực tế kiểm tra kỷ luật lao động, Tổ kiểm tra kỷ luật lao động nhận thấy hầu hết giảng viên thực hiện nghiêm túc quy định về giờ giấc ra vào lớp, tuy nhiên vẫn có các trường hợp vi phạm như: Đi muộn, về sớm, nghỉ dạy không báo cáo...

Để tăng cường kỷ luật lao động, trong thời gian tới Tổ kiểm tra sẽ tiếp tục kiểm tra, ghi nhận các trường hợp vi phạm. Do đó, Phòng TC-HC xin lưu ý:

1. Các giảng viên (kể cả giảng viên thỉnh giảng) nghỉ dạy, hoặc viên chức hành chính nghỉ làm việc có lý do chính đáng (ốm đau, đi công tác) đề nghị báo ngay cho trưởng đơn vị và Phòng Tổ chức – Hành chính, các trường hợp không báo sẽ không xem xét giải trình.

2. Trong trường hợp phải nghỉ dạy vì lý do đột xuất đề nghị quý Thầy, Cô lưu ý số điện thoại của nhân viên phục vụ giảng đường (xem chi tiết) để kịp thời thông báo cho SV nghỉ học nhằm tránh ảnh hưởng đến các lớp khác.

3. Giảng viên nghỉ dạy phải thống nhất với lớp SV để đăng ký kế hoạch dạy bù nhằm đảm bảo kế hoạch giảng dạy và chất lượng môn học.

Mọi sự điều chỉnh giờ giảng xin gửi về Phòng TC-HC (CV Phạm Thị Thu, email: thupt@ntu.edu.vn) và Phòng ĐBCL&KT (email: dbcltt@ntu.edu.vn) theo mẫu Giấy đề nghị điều chỉnh giờ giảng (xem chi tiết).

Trân trọng
Thông báo khác
Thông báo về việc bổ sung nhân sự cho Phòng Tổ chức - Hành chính (20-02-2020)
Thông báo Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước và Hội nghị điển hình tiên tiến cấp Trường (13-02-2020)
Thông báo Kế hoạch triển khai đề nghị Nhà nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú năm 2020 (13-02-2020)
Thông báo về việc bổ sung nhân sự cho Phòng Khoa học và Công nghệ (20-01-2020)
Thông báo kế hoạch nghỉ Tết năm 2020 (03-01-2020)
Thông báo về công tác bổ nhiệm viên chức quản lý, thôi giữ chức vụ trong tháng 12-2019 (26-12-2019)
Thông báo về việc triển khai công tác nâng bậc lương năm 2019 (25-11-2019)
Kế hoạch tiếp nhận viên chức trúng tuyển năm 2019 (30-10-2019)
Quyết định thành lập Tổ tư vấn quảng bá truyền thông (24-10-2019)
Quyết định phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức năm 2019 (22-10-2019)
 
1234567