Thông báo mới
Minimize
THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHẤN CHỈNH KỶ LUẬT LAO ĐỘNG
(Được đăng bởi: Phòng TCHC Ngày đăng:(12-09-2019))

Kính gửi: Các trưởng đơn vị và toàn thể CBVC

Qua thực tế kiểm tra kỷ luật lao động, Tổ kiểm tra kỷ luật lao động nhận thấy hầu hết giảng viên thực hiện nghiêm túc quy định về giờ giấc ra vào lớp, tuy nhiên vẫn có các trường hợp vi phạm như: Đi muộn, về sớm, nghỉ dạy không báo cáo...

Để tăng cường kỷ luật lao động, trong thời gian tới Tổ kiểm tra sẽ tiếp tục kiểm tra, ghi nhận các trường hợp vi phạm. Do đó, Phòng TC-HC xin lưu ý:

1. Các giảng viên (kể cả giảng viên thỉnh giảng) nghỉ dạy, hoặc viên chức hành chính nghỉ làm việc có lý do chính đáng (ốm đau, đi công tác) đề nghị báo ngay cho trưởng đơn vị và Phòng Tổ chức – Hành chính, các trường hợp không báo sẽ không xem xét giải trình.

2. Trong trường hợp phải nghỉ dạy vì lý do đột xuất đề nghị quý Thầy, Cô lưu ý số điện thoại của nhân viên phục vụ giảng đường (xem chi tiết) để kịp thời thông báo cho SV nghỉ học nhằm tránh ảnh hưởng đến các lớp khác.

3. Giảng viên nghỉ dạy phải thống nhất với lớp SV để đăng ký kế hoạch dạy bù nhằm đảm bảo kế hoạch giảng dạy và chất lượng môn học.

Mọi sự điều chỉnh giờ giảng xin gửi về Phòng TC-HC (CV Phạm Thị Thu, email: thupt@ntu.edu.vn) và Phòng ĐBCL&KT (email: dbcltt@ntu.edu.vn) theo mẫu Giấy đề nghị điều chỉnh giờ giảng (xem chi tiết).

Trân trọng
Thông báo khác
Thông báo về việc thi tuyển viên chức (Vòng 2 - Chuyên môn nghiệp vụ) (03-10-2019)
Thông báo đăng ký dự thi thăng hạng chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2019 (19-09-2019)
Thông báo về việc chấn chỉnh kỷ luật lao động (12-09-2019)
Thông báo tuyển nhân viên quản lý phòng máy tính Khoa Công nghệ Thông tin (20-08-2019)
Danh mục tài liệu thi tuyển viên chức năm 2019 - Môn Kiến thức chung (15-08-2019)
Thư mời Quý Cựu giảng viên, Cựu CBVC và người lao động tham dự Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống (23-07-2019)
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019 của Trường Đại học Nha Trang (09-07-2019)
Quyết định thành lập Khoa Du lịch, Trường Đại học Nha Trang (08-01-2019)
Thông báo Kết luận của Hiệu trưởng - Trưởng Ban Chỉ đạo tổ chức kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Trường Đại học Nha Trang (04-01-2019)
Thông báo kế hoạch nghỉ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2019 (26-12-2018)
 
123456