Thông báo mới
Minimize
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ DỰ THI THĂNG HẠNG CHUYÊN VIÊN LÊN CHUYÊN VIÊN CHÍNH NĂM 2019
(Được đăng bởi: Phòng TCHC Ngày đăng:(19-09-2019))

Kính gửi các viên chức đang giữ chức danh chuyên viên

Ngày 17/9/2019, Nhà trường nhận được Công văn số 4119/BGDĐT-TCCB ngày 12/9/2019 của Bộ GD&ĐT về việc thi thăng hạng chuyên viên chính (xem chi tiết CV). Được sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu, Phòng TC-hC Thông báo các chuyên viên nếu có nguyện vọng và tự xét thấy đủ tiêu chuẩn thì làm đơn (theo mẫu) kèm bản sao các văn bằng, chứng chỉ và các minh chứng có liên quan.
Thời gian nộp đơn tại Phòng TC-HC: trước 8g30 ngày 20/9/2019.
(Nộp cho Cô Mai Hương)
 
Trân trọng.
Thông báo khác
Thông báo Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước và Hội nghị điển hình tiên tiến cấp Trường (13-02-2020)
Thông báo Kế hoạch triển khai đề nghị Nhà nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú năm 2020 (13-02-2020)
Thông báo về việc bổ sung nhân sự cho Phòng Khoa học và Công nghệ (20-01-2020)
Thông báo kế hoạch nghỉ Tết năm 2020 (03-01-2020)
Thông báo về công tác bổ nhiệm viên chức quản lý, thôi giữ chức vụ trong tháng 12-2019 (26-12-2019)
Thông báo về việc triển khai công tác nâng bậc lương năm 2019 (25-11-2019)
Kế hoạch tiếp nhận viên chức trúng tuyển năm 2019 (30-10-2019)
Quyết định thành lập Tổ tư vấn quảng bá truyền thông (24-10-2019)
Quyết định phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức năm 2019 (22-10-2019)
Thông báo Tuyển dụng viên chức cho Viện Nghiên cứu chế tạo Tàu thủy (21-10-2019)
 
1234567