Thông báo mới
Minimize
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỂN KHAI CÔNG TÁC NÂNG BẬC LƯƠNG NĂM 2019
(Được đăng bởi: Phòng TCHC Ngày đăng:(25-11-2019))

Thông báo số 802/TB-ĐHNT ngày 21/11/2019 về việc triển khai công tác nâng bậc lương năm 2019 (xem chi tiết)
Các văn bản, biểu mẫu kèm theo thông báo:
3. Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn năm 2019 (sửa đổi bổ sung Quy chế 2016):http://ntu.edu.vn/Portals/69/Quyet%20dinh/Quy%20ch%E1%BA%BF%20n%C3%A2ng%20b%E1%BA%ADc%20l%C6%B0%C6%A1ng%20tr%C6%B0%E1%BB%9Bc%20h%E1%BA%A1n%20(2019).pdf
Thông báo khác
Thăm dò dư luận đối với các ứng viên đề nghị xét tặng danh hiệu NGND, NGUT năm 2020 (23-06-2020)
Thông báo điều chỉnh Kế hoạch triển khai xét đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS-PGS năm 2020 (15-04-2020)
Thông báo về việc bổ sung nhân sự cho Phòng Tổ chức - Hành chính (20-02-2020)
Thông báo Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước và Hội nghị điển hình tiên tiến cấp Trường (13-02-2020)
Thông báo Kế hoạch triển khai đề nghị Nhà nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú năm 2020 (13-02-2020)
Thông báo về việc bổ sung nhân sự cho Phòng Khoa học và Công nghệ (20-01-2020)
Thông báo kế hoạch nghỉ Tết năm 2020 (03-01-2020)
Thông báo về công tác bổ nhiệm viên chức quản lý, thôi giữ chức vụ trong tháng 12-2019 (26-12-2019)
Thông báo về việc triển khai công tác nâng bậc lương năm 2019 (25-11-2019)
Kế hoạch tiếp nhận viên chức trúng tuyển năm 2019 (30-10-2019)
 
1234567