Thông báo mới
Minimize
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ĐỀ NGHỊ NHÀ NƯỚC PHONG TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO NHÂN DÂN, NHÀ GIÁO ƯU TÚ NĂM 2020
(Được đăng bởi: Phòng TCHC Ngày đăng:(13-02-2020))

Thông báo Kế hoạch triển khai đề nghị Nhà nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú năm 2020 (xem chi tiết)
Thông báo khác
Thăm dò dư luận đối với các ứng viên đề nghị xét tặng danh hiệu NGND, NGUT năm 2020 (23-06-2020)
Thông báo điều chỉnh Kế hoạch triển khai xét đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS-PGS năm 2020 (15-04-2020)
Thông báo về việc bổ sung nhân sự cho Phòng Tổ chức - Hành chính (20-02-2020)
Thông báo Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước và Hội nghị điển hình tiên tiến cấp Trường (13-02-2020)
Thông báo Kế hoạch triển khai đề nghị Nhà nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú năm 2020 (13-02-2020)
Thông báo về việc bổ sung nhân sự cho Phòng Khoa học và Công nghệ (20-01-2020)
Thông báo kế hoạch nghỉ Tết năm 2020 (03-01-2020)
Thông báo về công tác bổ nhiệm viên chức quản lý, thôi giữ chức vụ trong tháng 12-2019 (26-12-2019)
Thông báo về việc triển khai công tác nâng bậc lương năm 2019 (25-11-2019)
Kế hoạch tiếp nhận viên chức trúng tuyển năm 2019 (30-10-2019)
 
1234567