SliderSlider2

Quản trị du lich và Lữ hành

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC TỪ CAO ĐẲNG

Ngành đào tạo:                        Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Thời gian đào tạo:                   1,5 năm

Học kỳ

Mã học phần

Tên học phần

Tín chỉ

I

 

Các học phần bắt buộc

21

 FLS301

Tiếng Anh

3

 TOM336

Kinh tế Du lịch

3

 TOM337

Địa lý du lịch

3

 TOM342

Tâm lý du khách và phương pháp hướng dẫn du lịch

3

 TOM343

Luật du lịch Việt Nam và quốc tế

3

 TOM346

Quản trị sự kiện và hội nghị

3

 BUA346

Quản trị nhân sự

3

II

 

Các học phần bắt buộc

20

 TOM363

Quản trị chất lượng dịch vụ

3

 TOM352

Quản trị lễ tân

3

 BUA364

Quản trị chiến lược

3

 TOM351

Quản trị kinh doanh nhà hàng

3

 TOM330

Thực hành nghiệp vụ nhà hàng

1

 TOM347

Quản trị kinh doanh khách sạn

3

 TOM331

Thực hành nghiệp vụ lễ tân

1

 TOM362

Thiết kế và điều hành tour du lịch

3

III

 

Các học phần bắt buộc

14

 TOM349

Quản trị kinh doanh lữ hành

3

 TOM333

Thực hành nghiệp vụ trong kinh doanh lữ hành

1

 TOM334

Lập kế hoạch kinh doanh du lịch

3

 TOM335

Quản trị khu nghỉ dưỡng

3

 TOM380

Chuyên đề tốt nghiệp

4

Tổng số: 55 TC

·        Các học phần bổ sung dành cho ngành gần ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành bậc cao đẳng

 

 

Tổng số TC

09

ECS329

Kinh tế vi mô

3

ECS330

Kinh tế vĩ mô

3

BUA325

Quản trị học

3

 

                                                                                  Khánh Hòa, ngày …..tháng ……năm 2016

                                                                                                TRƯỞNG KHOA/VIỆN