SliderSlider2
VĂN BẰNG HAI
Chương trình đào tạo Văn bằng hai của Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng gồm các ngành: Văn bằng hai ngành Ngôn ngữ Anh, Văn bằng hai ngành Quản trị kinh doanh, Văn bằng hai ngành Kế toán

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO