SliderSlider2
CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA TRUNG TÂM• Giúp Hiệu Trưởng tổ chức, quản lý, triển khai công tác đào tạo hệ Vừa làm vừa học tại Trường và các cơ sở liên kết đào tạo.

• Xây dựng mục tiêu chương trình, kế hoạch chiến lược về phát triển đào tạo hệ Vừa làm vừa học.

• Thực hiện công tác tuyển sinh, tốt nghiệp hệ Vừa làm vừa học.

• Quản lý việc thực hiện chương trình, kế hoạch đào tạo và điều hành giáo vụ hàng năm của các lớp hệ Vừa làm vừa học.

• Quản lý việc cấp phát các loại văn bằng, chứng chỉ hệ Vừa làm vừa học.

• Phối hợp với phòng Đảm bảo chất lượng quản lý chất lượng đào tạo và công tác giảng dạy của Cán bộ giảng dạy.

• Phối hợp với phòng Công tác sinh viên tổ chức quản lý hồ sơ sinh viên, việc học tập rèn luyện của học sinh sinh, sinh viên.

• Phối hợp với Khoa Lý luận Chính trị thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng đạo đức lối sống cho học sinh, sinh viên.