SliderSlider2

GIỚI THIỆU TRUNG TÂM


1. Thông tin chung 
• Tên Trung tâm: Trung Tâm Đào tạo và Bồi dưỡng. 
• Quyết định thành lập: số 1371/QĐ-ĐHNT
 

Địa chỉ: 02 Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang – Khánh Hòa. 
Điện thoại: 058.3832066 - 2220913
2. Chức năng và nhiệm vụ 
• Giúp Hiệu Trưởng tổ chức, quản lý, triển khai công tác đào tạo hệ Vừa làm vừa học tại Trường và các cơ sở liên kết đào tạo. 
• Xây dựng mục tiêu chương trình, kế hoạch chiến lược về phát triển đào tạo hệ Vừa làm vừa học. 
• Thực hiện công tác tuyển sinh, tốt nghiệp hệ Vừa làm vừa học. 
• Quản lý việc thực hiện chương trình, kế hoạch đào tạo và điều hành giáo vụ hàng năm của các lớp hệ Vừa làm vừa học. 
• Quản lý việc cấp phát các loại văn bằng, chứng chỉ hệ Vừa làm vừa học
.
• Phối hợp với phòng Đảm bảo chất lượng quản lý chất lượng đào tạo và công tác giảng dạy của Cán bộ giảng dạy.
• Phối hợp với phòng Công tác sinh viên tổ chức quản lý hồ sơ sinh viên, việc học tập rèn luyện của học sinh sinh, sinh viên. 
• Phối hợp với Khoa Lý luận Chính trị thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng đạo đức lối sống cho học sinh, sinh viên.