SliderSlider2
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

Quyết định thành lập: số 1371/QĐ-ĐHNT 

Địa chỉ: 02 Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang – Khánh Hòa. 
Điện thoại: 058 222 0913