SliderSlider2
Trang Thông báo: Cập nhật liên tục các thông báo Tuyển sinh, thi cử, đào tạo và học tập do Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng tổ chức

THÔNG BÁO

LỊCH THI TỐT NGHIỆP & ĐĂNG KÝ THI LẠI TỐT NGHIỆP
(Được đăng bởi: Trung tam ĐTBD Ngày đăng:(21-02-2017))


 - File lịch thi

 - Sinh viên đăng ký thi lại Tốt nghiệp trước ngày 10/03/2016