SliderSlider2
Trang Thông báo: Cập nhật liên tục các thông báo Tuyển sinh, thi cử, đào tạo và học tập do Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng tổ chức

THÔNG BÁO

LỊCH ÔN THI TUYỂN SINH THÁNG 12 NĂM 2016
(Được đăng bởi: Trung tam ĐTBD Ngày đăng:(01-11-2016))

LỊCH ÔN THI 
( Các ngành Kế toán liên thông từ TC và CĐ; Điện - điện tử liên thông từ CĐ)
TT Môn Bắt đầu Kết thúc CBGD Phòng ôn
1 Toán (LT ngành Kế toán) 05 đến 09/12/2016 Thái Bảo Khánh G6.304
2 Toán (LT ngành QTKD, ĐT)  29/11/2016 04/12/2016  Thái Bảo Khánh G6.304
3 Cơ sở ngành Kế toán 07,08,09,10,14,15/11/2016 Phan Thi Dung G6.101
4 Chuyên ngành Kế toán
21, 23, 25, 28, 30/11 và 2/12
Mai Diễm Lan Hương G6.303
5 Cơ sở ngành Quản trị kinh doanh 21 đến 26/11/2016 Lê Hồng Lam G6.103
6 Chuyên ngành Quản trị kinh doanh 9-13/11/16; tối 16, 17/11/2016 Hoàng Thu Thủy G6.103
7 Cơ sở ngành Điện - điện tử 15, 16, 17, 18, 21, 22/11/2016 Nhữ Khải Hoàn G6.102
8 Chuyên ngành Điện - điện tử 23, 24, 25, 26, 27/11/2016 Nhữ Khải Hoàn G6.102
Thời gian học: Tối thứ 2 đến thứ 7 bắt đầu từ 18h30 
Chủ nhật học sáng từ 7h30, chiều từ 13h30.
Thời lượng ôn tập 20 tiết/môn 
Nha Trang, ngày 12 tháng 10 năm 2016
Thông báo khác
Danh sách dự kiến sinh viên được miễn giảm học phi học kỳ 2 năm 2016-2017. (08-06-2017)
Lịch thi tốt nghiệp & đăng ký thi lại tốt nghiệp (30-05-2017)
Thông báo nhận bằng tốt nghiệp quý 1 năm 2017 (18-05-2017)
Lịch ôn thi tuyển sinh tháng 5/2017 (16-05-2017)
Danh sách đề nghị xóa tên vì nghỉ học nhiều không có lý do (03-04-2017)
Danh sách xét đề nghị cấp bằng quý 1 năm 2017 (08-03-2017)
Thông báo đăng ký học bổ sung môn học kỳ 2 năm học 2016-2017 (06-03-2017)
Lịch thi tốt nghiệp & đăng ký thi lại tốt nghiệp (21-02-2017)
Danh sách SV được hoàn trả học phí (thuộc diện chính sách) kỳ I năm 2016-2017 (04-01-2017)
Thông báo nhận bằng tốt nghiệp quý 4 năm 2016 (20-12-2016)
 
12