SliderSlider2
Trang Thông báo: Cập nhật liên tục các thông báo Tuyển sinh, thi cử, đào tạo và học tập do Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng tổ chức

THÔNG BÁO

DANH SÁCH XÉT ĐỀ NGHỊ CẤP BẰNG QUÝ 4 NĂM 2016
(Được đăng bởi: Trung tam ĐTBD Ngày đăng:(09-11-2016))


1. File danh sách.

2. Sinh viên kiểm tra những thông tin ( Họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tình, xếp loại, học phí, hồ sơ..) nếu có gì sai sót liên hệ Văn phòng Trung tâm ĐT&BD trước ngày 11/11/2016. ĐT: 058.2220913
Thông báo khác