SliderSlider2
Trang Thông báo: Cập nhật liên tục các thông báo Tuyển sinh, thi cử, đào tạo và học tập do Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng tổ chức

THÔNG BÁO

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC MIỄN GIẢM HỌC PHÍ HỌC KỲ I NĂM 2016-2017
(Được đăng bởi: Trung tam ĐTBD Ngày đăng:(12-12-2016))

Danh sách sinh viên được miễn giảm học phí học kỳ I năm 2016-2017 xem tại đây

Hạn bổ sung, điều chỉnh từ ngày có thông báo đến ngày 22/12/2016. Mọi thắc mắc liên hệ văn phòng Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng. Điện thoại liên lạc 058.2220913.
Thông báo khác