SliderSlider2
Trang Thông báo: Cập nhật liên tục các thông báo Tuyển sinh, thi cử, đào tạo và học tập do Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng tổ chức

THÔNG BÁO

THÔNG BÁO NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP QUÝ 4 NĂM 2016
(Được đăng bởi: Trung tam ĐTBD Ngày đăng:(20-12-2016))


 Những sinh viên học tại Nha Trang có tên trong quyết định tốt nghiệp 1059/QĐ-ĐHNT & 1060/QĐ-ĐHNT ngày 05/12/2016. Nay đã có bằng mời các em mang theo CMND lên Văn phòng Trung tâm ĐT&BD để nhận.
Thông báo khác