SliderSlider2
Trang Thông báo: Cập nhật liên tục các thông báo Tuyển sinh, thi cử, đào tạo và học tập do Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng tổ chức

THÔNG BÁO

DANH SÁCH SV ĐƯỢC HOÀN TRẢ HỌC PHÍ (THUỘC DIỆN CHÍNH SÁCH) KỲ I NĂM 2016-2017
(Được đăng bởi: Trung tam ĐTBD Ngày đăng:(04-01-2017))

DANH SÁCH HSSV HOÀN TRẢ HỌC PHÍ DIỆN CHÍNH SÁCH KỲ 1 NĂM HỌC 2016-2017

Sinh viên có tên trong danh sách đến phòng tài chính để làm thủ tục nhận lại học phí.

Danh sách xem tại đây
Thông báo khác