SliderSlider2
Trang Thông báo: Cập nhật liên tục các thông báo Tuyển sinh, thi cử, đào tạo và học tập do Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng tổ chức

THÔNG BÁO

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HỌC BỔ SUNG MÔN HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2016-2017
(Được đăng bởi: Trung tam ĐTBD Ngày đăng:(06-03-2017))


     Trung tâm ĐT&BD sẽ mở đăng ký bổ sung cho sinh viên chưa kịp đăng ký hoặc có điểm thi lại muộn một ngày 16/03/2017 ( sáng từ 8h30 đến 11h30, chiều 14h00 đến 16h30). 
Thông báo khác