SliderSlider2
Trang Thông báo: Cập nhật liên tục các thông báo Tuyển sinh, thi cử, đào tạo và học tập do Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng tổ chức

THÔNG BÁO

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ XÓA TÊN VÌ NGHỈ HỌC NHIỀU KHÔNG CÓ LÝ DO
(Được đăng bởi: Trung tam ĐTBD Ngày đăng:(03-04-2017))


- File danh sách: Danh sách 

- Sinh viên có thắc mắc phản hồi về Trung tâm Đào tạo & Bồi dưỡng trước ngày 10/04/2017 (ĐT: 058.2220913). Sau ngày này mọi thắc mắc của sinh viên sẽ không được giải quyết.
Thông báo khác