SliderSlider2
Trang Thông báo: Cập nhật liên tục các thông báo Tuyển sinh, thi cử, đào tạo và học tập do Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng tổ chức

THÔNG BÁO

LỊCH ÔN THI TUYỂN SINH THÁNG 5/2017
(Được đăng bởi: Trung tam ĐTBD Ngày đăng:(16-05-2017))

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG
LỊCH ÔN THI
(Ngành CNKT Xây dựng liên thông từ CĐ)
TT Môn Ngày học CBGD Phòng học 
1 Toán  Tối 13, 16, 17, 18 và sáng 14/5 Thái Bảo Khánh G7.304
2 Chuyên ngành  Tối 19, 20, 22, 23, 24 Lê Thanh Cao G7.304
3 Cơ sở ngành Tối 25, 26, 27, 29 và sáng 28/5 Trần Hưng Trà G7.304
Thời gian học: Buổi tối bắt đầu từ 18h30  Khánh Hòa, ngày 10 tháng 5 năm 2017
          Buổi sáng từ 7h30 Người Lập
Thời lượng ôn tập 20 tiết/môn 
Mọi thông tin liên hệ:
Giảng đường: 0974735955
Vp trung tâm ĐT&BD: 2220913 Lê Công Thành
Ghi chú: TS ôn môn chuyên ngành mua giáo trình môn kết cấu bê tông cốt thép 1
của tác giả Võ Bá Tầm tại xưởng in phía trong cổng Trường ĐH Nha Trang.
Thông báo khác