SliderSlider2
Trang Thông báo: Cập nhật liên tục các thông báo Tuyển sinh, thi cử, đào tạo và học tập do Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng tổ chức

THÔNG BÁO

THÔNG BÁO NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP QUÝ 1 NĂM 2017
(Được đăng bởi: Trung tam ĐTBD Ngày đăng:(18-05-2017))


         Những sinh viên có tên trong danh sách nhận bằng tốt nghiệp đợt này, sinh viên lên văn phòng Trung tâm ĐT&BD các thứ trong tuần, thứ 3, thứ 4, thứ 5 để nhận bằng. Khi đi sinh viên phải mang theo Chứng minh nhân dân (nếu sinh viên nhờ người nhận hộ phải có giấy ủy quyền).
Thông báo khác