SliderSlider2
Trang Thông báo: Cập nhật liên tục các thông báo Tuyển sinh, thi cử, đào tạo và học tập do Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng tổ chức

THÔNG BÁO

THÔNG BÁO NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP QUÝ 1 NĂM 2017
(Được đăng bởi: Trung tam ĐTBD Ngày đăng:(18-05-2017))


         Những sinh viên có tên trong danh sách nhận bằng tốt nghiệp đợt này, sinh viên lên văn phòng Trung tâm ĐT&BD các thứ trong tuần, thứ 3, thứ 4, thứ 5 để nhận bằng. Khi đi sinh viên phải mang theo Chứng minh nhân dân (nếu sinh viên nhờ người nhận hộ phải có giấy ủy quyền).
Thông báo khác
Thông báo nhận bằng tốt nghiệp quý 1 năm 2017 (18-05-2017)
Lịch ôn thi tuyển sinh tháng 5/2017 (16-05-2017)
Danh sách đề nghị xóa tên vì nghỉ học nhiều không có lý do (03-04-2017)
Danh sách xét đề nghị cấp bằng quý 1 năm 2017 (08-03-2017)
Thông báo đăng ký học bổ sung môn học kỳ 2 năm học 2016-2017 (06-03-2017)
Lịch thi tốt nghiệp & đăng ký thi lại tốt nghiệp (21-02-2017)
Danh sách SV được hoàn trả học phí (thuộc diện chính sách) kỳ I năm 2016-2017 (04-01-2017)
Thông báo nhận bằng tốt nghiệp quý 4 năm 2016 (20-12-2016)
Danh sách sinh viên được miễn giảm học phí học kỳ I năm 2016-2017 (12-12-2016)
Danh sách xét đề nghị cấp bằng quý 4 năm 2016 (09-11-2016)
 
12