SliderSlider2
Trang Thông báo: Cập nhật liên tục các thông báo Tuyển sinh, thi cử, đào tạo và học tập do Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng tổ chức

THÔNG BÁO

LỊCH THI TỐT NGHIỆP & ĐĂNG KÝ THI LẠI TỐT NGHIỆP
(Được đăng bởi: Trung tam ĐTBD Ngày đăng:(30-05-2017))


Sinh viên còn nợ tốt nghiệp nộp đơn xin thi lại tốt nghiệp về Văn phòng Trung tâm ĐT&BD trước ngày 08/06/2017

1. File lịch thi tốt nghiệp:  File lich thi

2. Mẫu đơn đăng ký thi tốt nghiệp: file mẫu đơn
Thông báo khác