SliderSlider2
Trang Thông báo: Cập nhật liên tục các thông báo Tuyển sinh, thi cử, đào tạo và học tập do Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng tổ chức

THÔNG BÁO

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC MIỄN GIẢM HỌC PHI HỌC KỲ 2 NĂM 2016-2017.
(Được đăng bởi: Trung tam ĐTBD Ngày đăng:(08-06-2017))

Danh sách sinh viên được miễn giảm học phi học kỳ 2 năm 2016-2017 xem tại đâySinh viên có tên trong danh sách lên phòng tài chính nhận tiền học phí. 

Khi đi mang theo giấy CMND, thẻ sinh viên.
Thông báo khác