SliderSlider2
Trang Thông báo: Cập nhật liên tục các thông báo Tuyển sinh, thi cử, đào tạo và học tập do Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng tổ chức

THÔNG BÁO

THÔNG BÁO TỔ CHỨC CÁC LỚP ÔN THI ĐẦU VÀO HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC THÁNG 11 NĂM 2017
(Được đăng bởi: Trung tam ĐTBD Ngày đăng:(04-10-2017))

THÔNG BÁO ÔN THI ĐẦU VÀO HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC NĂM 2017

 Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng trường Đại học Nha Trang tổ chức ôn thi đầu vào hệ liên thông Đại học năm 2017 như sau:

- Lịch ôn thi liên thông Đại học các ngành Kế toán liên thông từ Cao đẳng, Trung Cấp, ngành Quản trị kinh doanh liên thông từ Cao đẳng, ngành Công nghệ thông tin liên thông từ Cao đẳng như sau. Các ngành còn lại sẽ có thông báo sau.

TT Môn Bắt đầu Kết thúc CBGD Số điện thoại Phòng học
1 Toán ngành Kế toán  23/11/2017 26/11/2017 Thái Bảo Khánh 0905231402 G7-304
4 Cơ sở ngành Kế toán 10/11/2017 12/11/2017 Nguyễn Bích Hương Thảo 0903574368 G7-304
5 Chuyên ngành Kế toán 02/11/2017 05/11/2017 Mai Diễm Lan Hương 0989687675 G7-304
5 Cơ sở ngành Quản trị KD 02/11/2017 05/11/2017 Lê Hồng Lam    
6 Chuyên ngành Quản trị KD 27/11/2017 30/11/2017 Hoàng Thị Thu Thủy    
 7  Toán ngành QTKD, CNTT  09/11/2017 12/11/2017   Thái Bảo Khánh


0905231402
 

 
8 Cơ sở ngành CNTT  Tháng 11        
9 Chuyên ngành CNTT  Tháng 11        
Nhà trường thông báo các học viên có nhu cầu ôn thi, có mặt tại Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng trường Đại học Nha Trang để đăng ký ôn thi. Thời gian đăng kỳ ôn thi từ ngày có thông báo đến hết ngày 20/10/2017.

Chi tiết liên hệ tại Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng trường Đại học Nha Trang, số 02 Nguyễn Đình Chiểu, Tp.Nha Trang, Khánh Hòa.

Điện thoại: 0258.222.0913.


Thông báo khác